In het Zuidelijk Westerkwartier combineren provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en ontspannen.

Actueel: Wateroverlast Zuidelijk Westerkwartier februari 2022

Tijdens de stormen Dudley, Eunice en Franklin is veel regen gevallen. Ook in het Zuidelijk Westerkwartier. Dat geeft plaatselijk wateroverlast. Om de wateroverlast te bestrijden hebben we op 21 februari 2022 voor het eerst een van de nieuwe waterbergingsgebied in het Zuidelijk Westerkwartier ingezet.

De volgende nieuwsberichten geven een verslag van dag tot dag:

Wat doen we in het Zuidelijk Westerkwartier?

Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort binnen het werkgebied van Noorderzijlvest groter. De gevolgen daarvan zijn onderzocht in een studie. 

 • Om de wateroverlast tot 2050 tegen te gaan, moeten we maatregelen nemen. Een deel daarvan voeren we uit binnen het Zuidelijk Westerkwartier.
 • Tegelijkertijd heeft ook de provincie Groningen een belangrijk doel binnen het Zuidelijk Westerkwartier: het inrichten van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Provincie en waterschap voeren de maatregelen voor natuur en water zoveel mogelijk samen uit. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden en dubbele overlast voor de inwoners van het gebied.

Doelen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Samengevat heeft de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen:

 • Bereiken van natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland
 • Inrichten van de waterhuishouding, zowel voor waterhoeveelheid en waterkwaliteit
 • Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten
 • Verbeteren van de landbouwstructuur
 • Versterken van de leefbaarheid in het gebied voor bewoners en recreanten, in samenhang met omliggende natuurgebieden

Maatregelen tegen wateroverlast en watertekort

Om wateroverlast en watertekort tegen te gaan, voeren we de volgende maatregelen uit:

 • Inrichten van waterberging en natuur binnen “De Driepolders’. Het gaat om 1,3 miljoen m3 waterberging.
 • Inrichten waterberging en natuur binnen polder De Dijken-Bakkerom. Het gaat om 1,2 miljoen m3 waterberging.
 • Inrichten beeksysteem Dwarsdiep. Het gaat om het vasthouden van 2,7 miljoen m3 water in combinatie met een natuurlijke beekinrichting.
 • Optimaliseren van de Lettelberterbergboezem. De kunstwerken van de bergboezem zijn aan vervanging toe. Daarnaast krijgt de bergboezem een natuurlijker inrichting. Ook maken we het gebied geschikter als leefgebied voor vis.
  Een interessant overzicht van het ontstaan van de bergboezem geeft het interview met Klaas Doornbos februari 2021: Klaas Doornbos.pdf
 • Optimaliseren waterbeheer in polders Vredewold, Nienoord, Zuiderpolder, Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert. We passen het waterbeheer aan volgens de eisen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Deze polders noemen we de NBW-polders.

Waterbergingsgebieden

De waterbergingsgebieden kunnen we inzetten in tijden met uitzonderlijk veel neerslag. Ze helpen om bij wateroverlast de waterstanden op de boezem binnen de perken te houden.

 • De waterbergingen ‘De Drie Polders’ en 'Polder de Dijken-Bakkerom’ zijn klaar voor inzet. De verandering in het landschap is goed te zien.

Planning

 • Start 2016
 • Afronding 2025

De eerste 4 deelprojecten zijn in 2021 afgerond:

 • Natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom in Boerakker is klaar en inzetbaar bij grote wateroverlast op de boezem.
 • Gemaal Lettelbert, stuw en waterinlaat aan de Lettelberterdijk bij natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders zijn klaar. De waterberging is inzetbaar.
 • Kadewerk Hoendiep Zuidzijde in Enumatil voldoet aan nieuwe normen waterveiligheid.
 • De verbeterde waterbeheersing in 6 polders voldoet aan normen voor waterveiligheid volgens Nationaal Bestuursakkoord Water.

Locatie

Wil je weten wat er concreet gebeurt per deelgebied? Kijk dan op de kaart op de website van Zuidelijk Westerkwartier: www.zuidelijkwesterkwartier.nl/kaart-zuidelijk-westerkwartier(externe link)

 • Alle deelgebieden met de verschillende opgaven staan in de linker kolom van de kaart 'Plangebied Zuidelijk Westerkwartier met deelgebieden
 • Kun je de kaart niet lezen? Of heb je vragen over de kaart? Stuur dan een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Zuidelijk Westerkwartier

Logo gebiedsontwikkeling-zuidelijk-westerkwartier

De meest actuele informatie, nieuwsbrieven en verslagen van de gebiedsbijeenkomsten kun je vinden op de website: zuidelijkwesterkwartier.nl(externe link)

Nieuwsbrief ontvangen 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden nieuwsbrief Zuidelijk Westerkwartier(externe link)
 

Heb je gevonden wat je zocht?