In mei 2016 is een Landinrichtingscommissie Veenhuizen benoemd door de provincie Drenthe om te komen tot kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken.

Doel en samenwerking

Het doel van de landinrichting is kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken naar de diverse overheidsinstanties binnen de begrenzing van het inrichtingsplan.

Het betreft een samenwerking tussen waterschap Noorderzijlvest, provincie Drenthe, Prolander, gemeente Noordenveld, het Rijk, het Kadaster en bewoners in het gebied.

Namens waterschap Noorderzijlvest heeft het DB-lid Carla Alma zitting in deze commissie.

Opdracht

De opdracht van de Landinrichtingscommissie is:

  • Bemiddeling van de overdracht van infrastructuur en kunstwerken (bruggen, duikers, etc) van het Rijk naar gemeente en waterschap;
  • Het regelen van openbaarheid van wegen;
  • Het opzetten van een kavelruil ter verbetering van de landbouwstructuur en beperking van het landbouwverkeer door Veenhuizen. Het Rijk stelt 20 hectare beschikbaar als grondpot;
  • Versterking van de landschappelijke structuurlijnen;
  • Versterking van de recrateatieve verbindingen zoals de aanleg van een fietspad op de kade langs de zesde wijk.

Planning

  • Inmiddels zijn partijen het in grote lijnen eens over de overdracht van kunstwerken.
  • Volgende grote stap is het mogelijk onder de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) opstarten van een kavelruil. Daarnaast zal een Inrichtingsplan moeten worden vastgesteld door GS.
  • In 2020 wordt het project afgerond.

Vragen

Projectleider: Gerard Zeemans

Heb je gevonden wat je zocht?