In het gebied De Onlanden zijn natuur en waterberging allebei belangrijk. Als er veel neerslag valt, kunnen we hier water opvangen. Daardoor hebben inwoners uit de omgeving zo min mogelijk last van het water. Doordat het klimaat verandert, verwachten we vaker en meer neerslag. Er moet daarom extra ruimte voor water komen.

De drie noordelijke provincies en drie noordelijke waterschappen hebben via het project ‘Droge Voeten 2050’ onderzocht welke maatregelen we moeten nemen om wateroverlast tot 2050 te kunnen tegengaan. Het project ‘Optimalisatie van De Onlanden’ is onderdeel hiervan.

Welke gebieden

In delen van De Onlanden is de natuur kwetsbaar voor overstroming. We zoeken naar een goede oplossing, waarbij er meer ruimte ontstaat om water tijdelijk op te vangen. En waarbij de natuur zich ook kan blijven ontwikkelen. In 2021 en 2022 kijken we op welke plekken wateropvang mogelijk is. We onderzoeken plaatsen in en rondom De Onlanden. Bijvoorbeeld in het Peizerdiep-systeem, van benedenstrooms tot aan het Fochteloërveen. De kwetsbare delen van De Onlanden sparen we zoveel mogelijk.

Onderzoek en milieu-effecten

Voordat we concrete plannen kunnen maken, is eerst onderzoek nodig. Waar kunnen we water opvangen op piekmomenten? Wat zijn de effecten? Dit jaar wordt een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) doorlopen. Dit heeft als doel om bij voorbereiding van plannen, het belang van het milieu goed mee te laten wegen. We kijken ook naar de kosten. De terreinbeheerders, provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo denken ook mee over deze zaken.

Na het onderzoek kunnen keuzes gemaakt worden. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Daarna komt de uitvoering. We starten hier uiterlijk in 2023 mee.

Het doel is om voor 1 januari 2025 te voldoen aan de afgesproken waterveiligheidsnormen. En ervoor te zorgen dat de natuur ook in de toekomst alle kans krijgt in De Onlanden.

Kades en stuwen

We willen dat inwoners uit de regio geen last hebben als er veel neerslag valt. Uit onderzoek blijkt dat de waterberging in de toekomst een maximale, tijdelijke waterstand van 15 centimeter boven NAP aan moet kunnen, om hiervoor te zorgen. Momenteel kan de waterberging een maximale waterstand van 20 centimeter beneden NAP aan. Een verschil van 35 centimeter. We moeten dus meer water opvangen ten tijde van extreme hoogwatersituaties. De volgende maatregelen kunnen daarbij helpen:

  • Het incidenteel verhogen van de waterstand
  • Het aanbrengen van geautomatiseerde stuwen
  • Het plaatselijk ophogen van bestaande kades

Nieuwsbrief

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, verschijnt er een nieuwsbrief over De Onlanden. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een e-mail met vermelding van je naam naar optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl.

De Onlanden als klimaatbuffer

De Onlanden is een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden die helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Het gebied heeft niet alleen een functie voor de natuur en recreatie, maar is ook ingericht als waterberging.

Natuurfilm 'De otter, een legende keert terug'

Zaterdag 2 januari 2021 was de première van de natuurfilm ‘De otter, een legende keert terug’ op NPO1. De film toont unieke beelden hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles gefilmd in een decor van de prachtige natuur die Nederland waterland te bieden heeft. Ook De Onlanden komt in beeld.

Het oorspronkelijke plan - informatie en documenten

Oorspronkelijk was het plan om de gehele extra waterberging binnen het bestaande waterbergingsgebied De Onlanden te realiseren. Toen is ook met omwonenden en belanghebbenden hierover gesproken. Het is deels ingehaald door de tijd, want inmiddels onderzoeken we locaties in en rondom De Onlanden. Maar voor de volledigheid kun je de stukken nog wel bekijken:

Informatie en documenten -  periode tot 2020

Terugblik informatieavonden

In februari en maart 2019 hielden we 3 informatieavonden, achtereenvolgens in Roderwolde, in Peize en in Hoogkerk/Eelderwolde. De avonden werden goed bezocht. In Roderwolde waren ongeveer 50 belangstellenden, in Peize kwamen 85 en in Hoogkerk/Eelde meldden zich nog eens 80 geïnteresseerden. Tijdens de avonden lichtten DB-lid Carla Alma en projectleider Gerard Zeemans de plannen toe.

Lijst met vragen en antwoorden

Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatieavonden over de optimalisatie van De Onlanden in februari 2019 in Roderwolde en in maart 2019 in Peize en Hoogkerk/Eelderwolde. In enkele gevallen zijn ongeveer gelijkluidende vragen samengevoegd.

Documenten

Heb je gevonden wat je zocht?