Ruimte voor vis

Een kenmerk van schoon en gezond water is een goede visstand. Met veel verschillende vissoorten. Een goede visstand krijg je wanneer vissen vrij kunnen trekken. Daar werken we hard aan.

Goede visstand

Voor een goede visstand moeten vissen vrij door kanalen, sloten, plassen en beken kunnen zwemmen. Vissen zwemmen namelijk tijdens hun leven naar verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld diep water dat niet dichtvriest in de winter. Of ondiepe plassen die snel opwarmen in de zomer. Sommige soorten zwemmen een deel van hun leven in de zee. En een ander deel in het zoete water. De paling en de driedoornige stekelbaars zijn daar voorbeelden van.

Vrije en veilige trek is het belangrijkste punt

Is de verbinding tussen verschillende leefgebieden geblokkeerd? Dan kunnen veel vissoorten niet overleven. Daardoor neemt de waterkwaliteit af. Daarom is vrije trek van vissen een belangrijk punt. We zijn sinds eind jaren '80 al bezig om de trek van vissen beter mogelijk te maken. We kijken naar deze twee punten:

Vrije trek van vissen

Vissen kunnen vrij trekken vanuit de Waddenzee naar onze beken, sloten en kanalen. Dit kan doordat we deze wateren met elkaar verbinden. Tussen de verschillende wateren liggen knelpunten zoals bijvoorbeeld gemalen of stuwen. Zo ontstaan trekroutes voor vissen. Dit is vooral gunstig voor de volgende vissen: winde, serpeling, bermpje, paling, rivierprik, fint, spiering, driedoornige stekelbaars en snoek.

Veilige trek van vissen

Sommige knelpunten liggen niet in een trekroute. Hier is ons doel dat vissen er veilig kunnen leven. We willen voorkomen dat vissen zich verwonden of doodgaan. Dat doen we met visvriendelijke oplossingen. We gebruiken de best beschikbare technieken. Gaan we een gemaal, sluis, duiker of stuw renoveren of vervangen? Dan beoordelen we nut en noodzaak van de visvriendelijke oplossingen. Bouwen we nieuwe sluizen, duikers, gemalen of stuwen? Dan zorgen we ervoor dat deze zo visvriendelijk mogelijk zijn.

Oplossing knelpunten voor vis

In het gebied lagen 85 knelpunten voor vis. Het overgrote deel is opgelost. Het laatste deel pakken we voor 2027 aan. Begin 2021 hebben we nog een kleine 20 knelpunten op te lossen.

Vislift de Ottervallei 

De vislift maakt migratie vissen mogelijk

Naast het gemaal de Dijken aan de Matsloot ligt de Vislift Up. Soms ligt tussen twee wateren een hindernis. Dan kunnen vissen niet van het ene water naar het andere water trekken. Dat is ook het geval tussen het water in de Matsloot en het water in de Ottervallei. De vislift maakt migratie van vissen wel mogelijk.

Meer weten over de vislift? Kijk dan op de website van de vislift: 
Gemaal Ottervallei - Vislift UP!

Hoe werkt de vislift?

Vissen oriënteren zich tijdens hun zoektocht naar geschikt leefgebied onder andere op basis van de stromingsrichting. Vissen worden aangetrokken door de stroming van het gemaal maar kunnen daar niet verder. De vispassage naast het gemaal trekt de vissen vervolgens aan met een lokstroom, waar ze wel tegenin kunnen zwemmen. De lokstroom lokt ze een “wachtkamer” in en na enige tijd worden ze verder gesluisd de Ottervallei in. Vissen kunnen op vergelijkbare wijze ook via de vispassage de Ottervallei uit.

Samenwerking

Ruim Baan voor Vissen

De vier noordelijke waterschappen werken samen om vismigratie te bevorderen en geven daarmee ruim baan voor vissen. 

Meer informatie ruimbaanvoorvissen.nl

Vissen voor verbinding

Vissen voor Verbinding is een project dat tot doel heeft om een betere verbinding te creëren waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Een brede samenwerking van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties.

Meer informatie Vissen voor verbindin.nl

Heb je gevonden wat je zocht?