Een kenmerk van schoon en gezond water is een goede visstand. Met veel verschillende vissoorten. Een goede visstand krijg je wanneer vissen vrij kunnen trekken. Daar werken we hard aan.

Goede visstand

Voor een goede visstand moeten vissen vrij door kanalen, sloten, plassen en beken kunnen zwemmen. Vissen zwemmen namelijk tijdens hun leven naar verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld diep water dat niet dichtvriest in de winter. Of ondiepe plassen die snel opwarmen in de zomer. Sommige soorten zwemmen een deel van hun leven in de zee. En een ander deel in het zoete water. De paling en de driedoornige stekelbaars zijn daar voorbeelden van.

Vrije en veilige trek is het belangrijkste punt

Is de verbinding tussen verschillende leefgebieden geblokkeerd? Dan kunnen veel vissoorten niet overleven. Daardoor neemt de waterkwaliteit af. Daarom is vrije trek van vissen een belangrijk punt. We zijn sinds eind jaren '80 al bezig om de trek van vissen beter mogelijk te maken. We kijken naar deze twee punten:

Vrije trek van vissen

Vissen kunnen vrij trekken vanuit de Waddenzee naar onze beken, sloten en kanalen. Dit kan doordat we deze wateren met elkaar verbinden. Tussen de verschillende wateren liggen knelpunten zoals bijvoorbeeld gemalen of stuwen. Zo ontstaan trekroutes voor vissen. Dit is vooral gunstig voor de volgende vissen: winde, serpeling, bermpje, paling, rivierprik, fint, spiering, driedoornige stekelbaars en snoek.

Veilige trek van vissen

Sommige knelpunten liggen niet in een trekroute. Hier is ons doel dat vissen er veilig kunnen leven. We willen voorkomen dat vissen zich verwonden of doodgaan. Dat doen we met visvriendelijke oplossingen. We gebruiken de best beschikbare technieken. Gaan we een gemaal, sluis, duiker of stuw renoveren of vervangen? Dan beoordelen we nut en noodzaak van de visvriendelijke oplossingen. Bouwen we nieuwe sluizen, duikers, gemalen of stuwen? Dan zorgen we ervoor dat deze zo visvriendelijk mogelijk zijn.

Oplossing knelpunten voor vis

In het gebied lagen 85 knelpunten voor vis. Het overgrote deel is opgelost. Het laatste deel pakken we voor 2027 aan. Begin 2021 hebben we nog een kleine 20 knelpunten op te lossen.

Ruim Baan voor Vissen

De vier noordelijke waterschappen werken samen om vismigratie te bevorderen en geven daarmee ruim baan voor vissen. Meer informatie vind je op www.ruimbaanvoorvissen.nl(externe link)

Heb je gevonden wat je zocht?