We bestrijden de grote waternavel. De woekerende plant is slecht voor de kwaliteit van het water en kan de doorstroming belemmeren.

Grote waternavel

De grote waternavel is een drijvende plant die in de zomer voor overlast kan zorgen. De plant kan erg woekeren bij zomerse temperaturen. Als een sloot vol ligt met grote waternavel stroomt het water niet goed door. Het kan ook andere waterplanten verdringen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Daarom bestrijden we deze exoot.

Je kunt ons helpen

  • Zie je de grote waternavel groeien in een sloot of kanaal in Groningen, Noord-Drenthe en het Lauwersmeergebied? Neem contact op met het waterschap .
  • Zie je de plant in het Zuidelijk Westerkwartier of ten westen van de stad Groningen? Dan hoef je het niet te melden. Deze locaties zijn bij ons bekend.
  • Voorkomen is beter dan bestrijden. Gooi daarom plantenafval van vijvers en aquaria altijd bij het GFT (groente-, fruit- en tuin-) afval en nooit in open water of vijvers van gemeenten.

Wat doet het waterschap?

We werken samen met aannemers en loonwerkers om grote waternavel te verwijderen uit onze wateren. Het verwijderen moet zorgvuldig gebeuren om verdere verspreiding van de plant te voorkomen.

De plant groeit soms zo snel, dat het moeilijk te bestrijden is. Het weghalen kost veel tijd en geld. Daarom moeten we soms keuzes maken. Waar de grote waternavel de meeste overlast bezorgt, ruimen we de plant het eerst op.

In het Zuidelijk Westerkwartier en ten westen van de stad Groningen hebben we de grote waternavel redelijk onder controle. Elke twee weken maakt een aannemer voor ons de wateren schoon van grote waternavel.

Heb je gevonden wat je zocht?