Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen. Via het  Omgevingsloket kun je direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. Teken daarbij zo precies mogelijk de locatie van de werkzaamheden in. 

Wie moet een vergunning aanvragen? 

Weet je niet zeker of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Maak dan gebruik van de vergunningcheck. Teken daarbij zo precies mogelijk de locatie van de werkzaamheden in. 

Bij activiteiten waar je vergunning voor moet aanvragen, kun je denken aan:  

  • Onttrekken van grote hoeveelheden grondwater
  • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater
  • Werkzaamheden bij dijken
  • Beschoeiing aanbrengen in primaire wateren 

Wat heb je nodig? 

De benodigde informatie hangt af van wat je van plan bent. Dit vind je in het Omgevingsloket. 

Hoe werkt het? 

Via het Omgevingsloket online van de overheid kun je direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

  • Teken zo precies mogelijk de locatie van de werkzaamheden in.
  • Voeg de gevraagde bijlagen toe.

Hoe verloopt de procedure? 

Je krijgt zo mogelijk binnen 6 weken na aanvraag onze beslissing, maar uiterlijk binnen 8 weken. Als inspraak nodig is, krijg je uiterlijk binnen 6 maanden na aanvraag onze beslissing. Je ontvangt hierover dan apart bericht. 

Ben je het niet eens met het besluit? 

Dan kun je binnen zes weken na de datum van de beslissing bezwaar maken. 

Heb je gevonden wat je zocht?