Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen. Je moet dit doen op basis van de Waterwet en de Keur. Via het omgevingsloket  online van de overheid kun je direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

Wie moet een vergunning aanvragen? 

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Bij activiteiten waar je vergunning voor moet aanvragen, kun je denken aan:  

  • Onttrekken van grondwater
  • Lozen op oppervlaktewater
  • Sloot dempen
  • Dam of een duiker aanleggen
  • Steiger aanleggen
  • Beschoeiing aanbrengen

Wat heb je nodig? 

De benodigde informatie hangt af van wat je van plan bent. Dit vind je in het omgevingsloket. 

Hoe werkt het? 

Via het omgevingsloket online van de overheid kun je direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. Voeg de gevraagde bijlagen toe.

Je kunt een vergunning ook nog steeds schriftelijk aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier onderaan de pagina.

Hoe verloopt de procedure? 

Je krijgt zo mogelijk binnen 6 weken na aanvraag onze beslissing, maar uiterlijk binnen 8 weken. Als inspraak nodig is, krijg je uiterlijk binnen 6 maanden na aanvraag onze beslissing. Je ontvangt hierover dan apart bericht. 

Ben je het niet eens met het besluit? 

Dan kun je binnen zes weken na de datum van de beslissing bezwaar maken. 

Wil je meer weten? 

In de Waterwet en de Keur staat wat je moet melden en waarvoor je een vergunning nodig hebt.

Heb je gevonden wat je zocht?