Ben je het niet eens met een besluit van het waterschap? En heeft dit besluit gevolgen voor jou of jouw bedrijf? Bijvoorbeeld: Je mag geen steiger aanleggen bij een watergang en je bent het daar niet mee eens. Gebruik het formulier Bezwaar maken of doe dit per post om jouw bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur. 

Wie kan bezwaar maken? 

 • Je kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit dat Waterschap Noorderzijlvest genomen heeft.
 • Het bezwaarschrift moet je indienen binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen.
 • Je bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Wil je bezwaar maken tegen een belastingbesluit? Dat kan bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Wat heb je nodig? 

 • Voor persoonlijk gebruik DigiD niveau midden.
 • Voor organisaties eHerkenning niveau EH2+.
 • Vermeld het nummer van het besluit in de aanvraag. Het nummer staat rechtsboven in het besluit dat je hebt ontvangen.

Hoe werkt het? 

Schriftelijk bezwaar maken per post

Wil je liever schriftelijk (per post) bezwaar maken? Je kunt jouw bezwaar sturen naar: 

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen 

Vermeld duidelijk: 

 • Je naam en adres
 • De datum van het bezwaarschrift
 • Het nummer van het besluit waar je het niet mee eens bent
 • De redenen waarom je bezwaar maakt
 • Je handtekening

  Hoe verloopt de procedure? 

 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw bezwaar.
 • Vervolgens ontvang je een brief met uitleg over het vervolg van de procedure.
 • Houd er rekening mee dat een bezwaarprocedure een aantal maanden in tijd kost. Meer over behandeltermijnen lees je u in onze servicenormen.
 • Het kan zijn dat wij jou uitnodigen voor een gesprek om een oplossing te vinden.
 • Lukt dit niet dan wordt jouw bezwaar in behandeling genomen door onze externe bezwarencommissie.
 • De commissie nodigt je uit voor een hoorzitting.
 • De commissie brengt advies uit aan het dagelijks bestuur.
 • Het dagelijks bestuur beslist over jouw bezwaar.
 • Je ontvangt van ons de beslissing op jouw bezwaar.

Ben je het niet eens met de beslissing? 

Afhankelijk van het onderwerp van het besluit kun je tegen de beslissing in beroep gaan. Meer daarover lees je in het besluit. Daar lees je ook binnen welke termijn en bij wie je in beroep kunt gaan. 

Wil je meer weten? 

Heb je gevonden wat je zocht?