Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.

Wie kan de vergunningcheck doen? 

Weet je niet zeker of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Maak dan gebruik van de vergunningcheck.

Wat heb je nodig? 

Verzamel van tevoren informatie over bijvoorbeeld: 

  • Ligging en grootte
  • Inhouds- en oppervlaktematen
  • Gebruiksfuncties

Hoe werkt het? 

Via het Omgevingsloket  online van de overheid kun je direct een vergunningcheck doen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

  • Onttrekken van grondwater
  • Lozen op oppervlaktewater
  • Sloot dempen
  • Dam of een duiker aanleggen
  • Steiger aanleggen
  • Beschoeiing aanbrengen
  • Beregenen

De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

Hoe verloopt de procedure? 

Na de vergunningcheck kun je via het Omgevingsloket direct verder met het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. 

Heb je gevonden wat je zocht?