Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen. Onttrek je maximaal 10 m3 per uur grondwater? Dan heb je alleen de zorgplicht. Tenzij het gaat om een onttrekking waarbij het water als drinkwater wordt gebruikt. Dit moet je ook melden.

Wie moet een melding grondwateronttrekking doen? 

  • Onttrek je meer dan 10 m³ per uur grondwater uit een put of bron? Dan moet je dit melden.
  • Ook als je meer dan 5.000 m³ grondwater per kwartaal onttrekt, moet je dit melden.
  • En als je meer dan 10 m3 per dag onttrekt en het water als drinkwater of voor bereiding van voeding gebruikt.

Wie moet een vergunningaanvraag grondwateronttrekking doen? 

  • Je onttrekt meer dan 80 m³ per uur grondwater.
  • Je onttrekt langer dan een half jaar meer dan 10 m3 per uur.

Je hebt een extra vergunning nodig als je gaat spitten, graven, of op een andere manier in de grond werken binnen de beperkingengebied van een waterkering of primaire watergang.  

Hoe werkt het? 

Online een melding of vergunning aanvragen? 

Hoe verloopt de procedure? 

  • Heb je een melding gedaan? Je krijgt normaal gesproken binnen 2 weken onze beslissing, maar uiterlijk binnen 4 weken.
  • Heb je een vergunning aangevraagd? Je krijgt binnen 6 weken na aanvraag onze beslissing, maar uiterlijk binnen 8 weken. Als inspraak nodig is, krijg je uiterlijk binnen 6 maanden na aanvraag onze beslissing. Je ontvangt hierover dan apart bericht.

Wil je meer weten? 

De regels voor tot het slaan van een put of bron en het onttrekken van grondwater staan in de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijlvest 2023. De regels zijn afgestemd op de regels van de provincies Groningen en Drenthe. 

Heb je gevonden wat je zocht?