Aanvullend krediet van € 3,8 miljoen voor RWZI Westerkwartier

Het algemeen bestuur is woensdagavond 27 maart akkoord gegaan met een aanvullend krediet van € 3,8 miljoen voor de realisatie van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken.

Kansen verzilveren

Het extra krediet komt bovenop het al eerder verstrekte uitvoeringskrediet van bijna € 60 miljoen voor de bouw van de nieuwe zuivering en de aanleg van 20 kilometer lengte aan nieuwe persleidingen.

Met het extra geld realiseert het waterschap twee extra kansen:
Ten eerste wordt een zogenaamde bandindikker ingezet. Het zuiveringsproces levert een hoeveelheid slib op. De bandindikker zorgt voor minder slib. Slib wordt uiteindelijk afgevoerd. Met de bandindikker worden de transportkosten lager. Ook het aantal verkeersbewegingen van en naar de zuiveringslocatie wordt lager: 650 keer minder vaak. 
Ten tweede worden drie aangrenzende huishoudens rechtstreeks aangesloten op de nieuwe rwzi. Deze huishoudens maken nu nog gebruik van een zogenaamde IBA (individuele behandeling afvalwater) op hun perceel. Dat is met deze ingreep straks verleden tijd.
Het aanvullend krediet is tenslotte nodig om gestegen indexatiekosten te kunnen dekken.

Eén nieuwe zuivering

De nu nog bestaande zuiveringslocaties van Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken worden samengevoegd tot één nieuwe moderne zuivering op de locatie van de huidige zuivering Gaarkeuken. De locaties in Marum en Zuidhorn worden gesloopt. De aanleg van de nieuwe persleidingen vanaf de beide oude locaties naar Gaarkeuken is sinds het najaar van 2024 in volle gang. De ingebruikname van de nieuwe persleidingen en de zuivering is voorzien in 2025.

Meer informatie

Alles over het project is te vinden via RWZI Westerkwartier