De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn voor iedereen toegankelijk. De vergaderingen zijn op woensdagavond in het waterschapshuis in Groningen. Het algemeen bestuur vergadert 16 keer per jaar.

Bij een vergadering waarin het algemeen bestuur besluiten neemt, horen vergaderstukken. In die vergaderstukken lees je waar het algemeen bestuur over gaat beslissen.

In de reguliere algemeen bestuursvergaderingen neemt het bestuur besluiten. Daarnaast zijn er ook informatieve algemeen bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen laat het bestuur zich informeren.

Vergaderrooster

Datums van alle vergaderingen:

Vergaderstukken

Vergaderstukken zijn beschikbaar via noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl(externe link)

Live volgen

Het is mogelijk om de reguliere vergaderingen live te volgen via noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/calendar(externe link)

AB vergadering terugluisteren

noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar(externe link)

Inspraak tijdens de vergaderingen

Je kunt tijdens een algemeen bestuursvergadering inspreken. Dit betekent dat je je mening over een onderwerp kunt geven op een van tevoren afgesproken moment tijdens de vergadering. 

Heb je gevonden wat je zocht?