Iedereen mag bij deze vergaderingen zijn. Vergaderrooster. De vergaderingen zijn op woensdagavond in het waterschapshuis in Groningen. Het algemeen bestuur vergadert 16 keer per jaar.

Bij een vergadering waarin het algemeen bestuur besluiten neemt, horen vergaderstukken. In die vergaderstukken lees je waar het algemeen bestuur over gaat beslissen. In de algemeen bestuursvergaderingen neemt het bestuur besluiten. In de informatieve algemeen bestuursvergaderingen laat het bestuur zich informeren.

Vergaderrooster algemeen bestuur

De datums van de vergadering algemeen bestuur en informatieve vergadering algemeen bestuur staan in de:

Vergaderstukken

Vergaderstukken zijn beschikbaar via:

Livestream vergadering algemeen bestuur 

Audioverslagen zijn beschikbaar via: 

Livestream via de telefoon

Wil je de livestream volgen via de telefoon dat kan ook:

  • selecteer de datum
  • en schuif daarna op je scherm naar beneden, en dan komt de uitzending in beeld en kun je deze starten.

Vergaderstukken terugluisteren/terugkijken

Inspraak tijdens de vergaderingen

Je kunt tijdens een algemeen bestuursvergadering inspreken. Dit betekent dat je je mening over een onderwerp kunt geven tijdens van tevoren afgesproken moment van de vergadering. Het inspreken gebeurt momenteel ook online.

  • Wil je gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie via griffie@noorderzijlvest

Inspraakverordening Waterschap Noorderzijlvest 2009 (decentrale.regelgeving.overheid.nl)(externe link)

Heb je gevonden wat je zocht?