Het algemeen bestuur vergadert 16 keer per jaar. Iedereen mag bij deze vergaderingen zijn. De vergaderingen zijn op woensdagavond in het waterschapshuis in Groningen.

Bij een vergadering waarin het algemeen bestuur besluiten neemt, horen vergaderstukken. In die vergaderstukken lees je waar het algemeen bestuur over gaat beslissen. In de algemeen bestuursvergaderingen neemt het bestuur besluiten. In de informatieve algemeen bestuursvergaderingen laat het bestuur zich informeren.

Vergaderrooster

Vergaderstukken

Vergaderstukken zijn beschikbaar via:

Geluidsopname vergadering algemeen bestuur 

Audioverslagen zijn beschikbaar via: 

Inspraak tijdens de vergaderingen

Je kunt tijdens een algemeen bestuursvergadering inspreken. Dit betekent dat je je mening over een onderwerp kunt geven tijdens van tevoren afgesproken moment van de vergadering. Het inspreken gebeurt momenteel ook online.

  • Wil je gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie via griffie@noorderzijlvest

Inspraakverordening Waterschap Noorderzijlvest 2009 (decentrale.regelgeving.overheid.nl)

Heb je gevonden wat je zocht?