Bert Wiersema is kandidaat lid dagelijks bestuur

Het wervings- en selectieproces voor het externe lid van het dagelijks bestuur is met inbreng van alle coalitiepartijen doorlopen. Dit heeft geleid tot overeenstemming over één kandidaat. De coalitie draagt de heer Bert Wiersema (63) voor als kandidaat voor het dagelijks bestuur.

Achtergrond

Bert is woonachtig in Peize. Hij heeft een lange staat van dienst binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Onder ander als directielid/manager en bestuurder (Stichting Energy Academy Europe). Op nationaal niveau was hij betrokken bij de koepelorganisatie van de NL-universiteiten en als directeur bij de topsector Gas en Duurzaamheid. Internationaal was hij actief als directeur-beheer bij een wetenschappelijk instituut te Rome. Daarnaast heeft hij de nodige ervaring als voorzitter en toezichthouder binnen raden van bestuur en toezicht in de publieke sector.

Procedure

Voor de benoeming van een extern lid van het dagelijks bestuur moeten Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe ontheffing verlenen. Deze ontheffing verwacht het waterschap op korte termijn. Onder het voorbehoud van deze ontheffing staat de stemming over de benoeming van Wiersema op 12 juli aanstaande op de agenda van het algemeen bestuur.

In de vergadering van 20 juni j.l zijn drie leden vanuit de gelederen van het algemeen bestuur al benoemd als lid van het dagelijks bestuur: Annette van Velde (combinatie Geborgd ongebouwd-CDA-VVD), Arie van Wijk (Water Natuurlijk) en Herman Beerda (PvdA). Met de beoogde benoeming van Bert Wiersema is het dagelijks bestuur compleet.