De bever die vorige week is gelokaliseerd in de omgeving van Appingedam is vanmorgen in een kooi gevangen. Het dier is vandaag uitgezet in een gebied waar de bever welkom is. In het laaggelegen gebied waar het dier gevangen is, kan de bever niet blijven: het dier kan graafschade veroorzaken aan dijken. Dat brengt een risico met zich mee voor de waterveiligheid.

In overleg en nauwe samenwerking met buurwaterschap Hunze en Aa’s, de zoogdierenvereniging en Staatsbosbeheer is de bever uitgezet in het Ruiten Aa gebied bij Sellingen. Omdat bevers territoriale dieren zijn, is het dier uitgezet in een gebied waar geen andere bevers zijn. In deze ‘groene’ zone (aangegeven in het provinciale beverbeheerplan) is de bever welkom en richt geen schade aan. Er zijn afwisselend leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die met elkaar in verbinding staan.

Deze bever is eerder gezien in de zeesluizen in het Eemskanaal. Dat maakt het aannemelijk dat de bever een route heeft afgelegd vanuit de stad Groningen via het Eemskanaal in de richting van Delfzijl en Appingedam.

Uitzetten bever bij Ruiten Aa, Sellingen