Onlangs kreeg het waterschap een melding dat er een bever gezien zou zijn in de omgeving van Delfzijl. Inmiddels is het dier gelokaliseerd in Appingedam met een wildcamera. Het is aannemelijk dat deze bever ook gezien is in het gebied van buurwaterschap Hunze en Aa’s in de stad Groningen.

Beverbeheerplan

Recentelijk is het beverbeheerplan door de provincies Groningen en Drenthe vastgesteld. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades en de zorg voor voldoende water aan de andere kant. Het protocol dat daarin is afgesproken volgt Noorderzijlvest uiteraard. Hierin werken we nauw samen met het aangrenzende waterschap Hunze & Aa’s.

Waterveiligheid

Dat betekent het volgende: de bever bevond zich in het gebied van Hunze en Aa’s en nu ook in het gebied van Noorderzijlvest in een zogenaamd ‘rood’ gebied. In deze laaggelegen gebieden betekent de aanwezigheid van een bever een risico voor de waterveiligheid omdat gebieden kunnen overstromen als keringen (dijken) bezwijken door graafschade. Daarom kan de bever hier niet blijven.

Geschikte leefomgeving

Als de bever gevangen is, wordt deze in overleg met de provincie Groningen en de zoogdierenvereniging uitgezet in een groene zone. Daar is de bever welkom en is de leefomgeving geschikt. In groene zones zijn afwisselend leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die met elkaar in verbinding staan. Het waterschap heeft ontheffing van de provincie Groningen om de bever te vangen. We plaatsen daarvoor vangkooien. Met het gebruik van sensoren en regelmatige controles weten we óf en wanneer het dier gevangen is.

Bever snuffelt tussen takken