Waterbeheer door de eeuwen heen is mensenwerk. Onze voorgangers hadden allerlei voorwerpen voor de uitvoering van het werk, voor bestuursvergadering en verkiezingen. Ook schreef men toen al stukken voor de uitvoering van het werk wat verricht werd. Sommige van deze voorwerpen en archiefstukken hebben de tand des tijds overleefd. Hieronder een overzicht van wat ons overgeleverd is.  

Collecties

Het waterschap beschikt door het lange bestaan over een uitgebreid en oud archief. Het oudste archiefstuk stamt van voor 1634. In de archieven bevinden zich notulen, kaarten, afbeeldingen en meer. Voor inzicht in de archieven, kan contact worden opgenomen met de Groninger Archieven (www.groningerarchieven.nl)

Kaarten

In het verleden werden vele kaarten gemaakt van de aangelegde waterwerken. Kaarten vanaf laat 19e eeuw laten zien hoe het waterbeheer zich ontwikkelde.

Lakzegel

In de archieven van Waterschap Noorderzijlvest bevindt zich een lakzegel, een zegel die gebruikt werd om brieven te verzegelen, die tot 1634 werd gebruikt. Het kan bezegelde stuk stamt dus van voor die tijd.

Notulen

Bij de vergaderingen van het bestuur van waterschappen worden notulen gemaakt om vast te leggen wat besloten wordt. Dat gebeurde vroeger al, maar nu nog steeds.

Voorwerpen

Waterschap Noorderzijlvest beschikt ook over voorwerpen die met het waterschap te maken hebben.

Stembussen

Deze voormalige melkbussen werden gebruikt om stemmers hun stem uit te laten brengen. Afhankelijk van het voormalige waterschap verschilt de opdruk op de bussen.

Bodebussen

Deze bodebussen werden gebruikt door de bode om de post rond te brengen. Enkel overheidsinstanties gebruikten een bodebus, waarin het wapen van de betreffende instantie was verwerkt. De oudste bodebus stamt van Noorderzijlvest uit 1840.

Gereedschappen

Het echte werk van het waterschap gebeurt buiten. Daarvoor was en is gereedschap nodig. Uit het verleden heeft het waterschap een hele verzameling aan gereedschappen die gebruikt werden om iedereen droge voeten te laten houden.

A Breekijzer. B Duikerschoners. C Boomkeerders.

Kraantjespot

Deze potten werden gebruikt om koffie te zetten en deze vervolgens te serveren. Het zetten ging als volgt: onderin gingen de koffiebonen, daarbovenop het water wat vervolgens verhit werd met een oliebrander. Daarna kreeg het geheel de tijd om te bezinken, waarna de koffie afgetapt kon worden.