Dinsdagochtend 31 augustus is een flinke klus geklaard in de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier: de bedienbare stuwklep van de nieuwe compartimenteringsstuw is geplaatst in het Lettelberterdiep. 

Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst. De stuw, nabij de brug in het Mienscheer aan de A7, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier. 
“Weer een belangrijke stap in het duurzaam beheersen van het watersysteem in dit gebied. En dat allemaal mooi op schema. Iets om trots op te zijn”, aldus Herman Beerda, dagelijks bestuurslid bij Waterschap Noorderzijlvest. De stuw is in opdracht van het waterschap geplaatst.

Compartimenteringsstuw

Het plaatsen van de stuwklep in de nieuwe compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep is klaar.
De stuwklep van de nieuwe compartimenteringsstuw is op zijn plek gehesen.

De compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep spelen een belangrijke rol bij de inzet van de twee waterbergingen De Drie Polders en Polder De Dijken Bakkerom. Als de waterstand in de boezem in het gebied te hoog komt te staan, zorgt de stuw dat het water naar de waterberging loopt. Daarmee voorkomt het waterschap dat het water uit Drenthe richting het Zuidelijk Westerkwartier stroomt én daarmee ontlast het de Electraboezem richting gemaal De Waterwolf. Door middel van twee inlaten regelt het waterschap dat het water vanuit de boezem terecht komt in de bergingsgebieden. Door de aanleg van deze compartimenteringsstuwen kan het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever inzetten. De stuw wordt alleen ingezet zodra waterberging nodig is. Op zo’n moment gaat de klep omhoog en kunnen er geen boten door het Lettelberterdiep varen.

Ook in het Hoendiep, naast de Oostwolmerdraai wordt een compartimenteringsstuw geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit eind september 2021. 

Samenwerking

De oplevering van de compartimenteringsstuw is te danken aan de samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartners in het gebied, waaronder firma Jansma Drachten BV die in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest de bedienbare stuwklep heeft geplaatst. Prolander was verantwoordelijk voor het projectmanagement en Antea Group verzorgde het ontwerp, de directievoering en toezicht.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier werken provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest samen aan natuurontwikkeling, inrichting van waterbergingsgebieden én maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid.
Meer informatie vind je op de website Zuidelijk Westerkwartier(externe link).