De waterstanden in het hele werkgebied van Noorderzijlvest hebben de daling ingezet. Ook in de lagergelegen gebieden rondom het Leekstermeer is een lager peil zichtbaar. De neerslag van de afgelopen uren heeft niet tot extra maatregelen geleid. 

Daling van het peil bij het Leekstermeer

Het sluiten van de keerklep bij Schouwerzijl en de gelijkmatige verdeling van het teveel aan water over de gehele boezem hebben voor een daling van het peil in het Leekstermeer gezorgd. De gemalen blijven doordraaien om het teveel aan water af te voeren en de peilen weer op het streefniveau te krijgen. Vanuit Drenthe is nog altijd een flinke aanvoer van water. Om het teveel aan water goed en snel af te voeren, blijft de keerklep bij Schouwerzijl nog dicht. De afgelopen nacht is inmiddels via de Cleveringsluizen 17 miljoen m3 gespuid op de Waddenzee.

Ook inspecties tijdens het weekend

De vooruitzichten zijn gunstig met droger weer op komst. Door de verwachte verder dalende waterstanden kan rotzooi zich ophopen in het water. Hierdoor kunnen duikers blokkeren en wordt de waterafvoer belemmerd. Dringende problemen worden in het weekend verholpen. Verdere inspecties vinden ook de komende dagen plaats om de kwetsbare plaatsen te monitoren.

Hoogwater

De afgelopen dagen heeft een depressie voor veel neerslag in ons werkgebied gevallen. Door deze hoeveelheid regen én een verzadigde bodem zijn de waterstanden gestegen. Deze hoge standen leiden lokaal tot wateroverlast. Het waterpeil daalt op de meeste plaatsen inmiddels weer. Onze gemalen draaien nog altijd op maximale capaciteit om het teveel aan water af te voeren naar zee.