De loop van ons water

In een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland dragen we bij aan veilig leven met water, werken we aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen we voor voldoende water in elk seizoen. We zien dat water nog meer ruimte gaat opeisen. Dat vraagt om meebewegen. Samenwerken om water verder door te laten dringen in het gebied dan alleen de watergangen die het waterschap beheert. Accepteren dat een veranderend klimaat vaker kan leiden tot overlast. En weten dat het waterschap elke dag werkt aan het ‘klimaatklaar’ houden van ons gebied.