Dinsdag 1 juni kwam een melding dat er veel dode vissen in het Kardingermaar in Middelstum lagen. Een boer in het gebied had mest geïnjecteerd in de bodem. Op zich behoort dat tot de ‘normale agrarische bedrijfsvoering’, maar in dit geval kwam er naderhand een enorme hoeveelheid neerslag. Daardoor vond uitspoeling naar de sloot plaats. Hierdoor ontstond er een zuurstoftekort in het oppervlaktewater, met dode vissen als gevolg.

De sloot is geschoond

De situatie is ter plaatse beoordeeld en firma De Winter uit Loppersum is ingeschakeld voor berging van de dode vissen. De boer in kwestie heeft op ons verzoek direct een loonwerker ingeschakeld om de sloot op te schonen en de inhoud over zijn land te verspreiden. Ook hebben we een pomp geplaatst, die vandaag heeft gedraaid en morgen ook nog ingezet zal worden. Door dit pompen wordt het restant aan slib afgevoerd en vers water vanuit het Boterdiep aangevoerd.

Stand van zaken

Donderdag 3 juni kwam een melding dat er in het Westerwijtwerdermaar in Westerwijtwerd ook nog drijvend materiaal in de watergang waarneembaar was. Firma de Winter heeft op verzoek ter hoogte van het Pastoriepad gekeken en gaf aan dat daar niet of nauwelijks iets te zien was. Op dit moment zijn alle vissen geruimd en is de situatie onder controle. We monitoren de situatie de komende dagen ter plekke nog wel en doen zuurstofmetingen.