Afgelopen dinsdag hebben de gemeente Het Hogeland, de Provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest een samenwerkingsovereenkomst getekend, die het realiseren van tien koppelkansen binnen het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp mogelijk maken. 

Met de samenwerking verbeteren de drie overheden de waterveiligheid, de toegankelijkheid en de toeristische en recreatieve infrastructuur in en rond Zoutkamp. In totaal zullen de drie gebiedspartners ruim 32 miljoen euro investeren in Zoutkamp.

Wethouder Theo de Vries van Het Hogeland, gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van het waterschap bekrachtigden de samenwerking tijdens een feestelijke ceremonie.

Toekomstbestendig Zoutkamp

De gebiedspartners kunnen nu van start met de voorbereidingen voor het realiseren van de koppelkansen. De voorbereiding moet in 2022 afgerond zijn, waarna de gebiedspartners kunnen starten met de realisatie. In 2025 moeten de plannen klaar zijn. Loco-dijkgraaf Eisse Luitjens: “Het waterschap heeft deze enorme, door klimaatverandering veroorzaakte waterveiligheidsopgave, niet als zelfstandige overheid opgepakt maar BEWUST samen met de Zoutkampers en gebiedspartners, gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen.”

Waterwerken

De waterwerken bestaan uit de bouw van een nieuw gemaal en het ombouwen van de Hunsingosluis tot een schutsluis. De investeringen in de waterwerken leveren kansen op om ook de toeristische en recreatieve infrastructuur een impuls te geven, de zogenaamde koppelkansen.

Koppelkansen

Deze koppelkansen bestaan onder meer uit de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Reitdiepsluis, de realisatie van aanmeervoorzieningen in het Reitdiep en het Hunsingokanaal, het weer zichtbaar maken van de cultuurhistorische dijkbekleding en de aanleg van een fietspad van Zoutkamp naar Electra. Dat de kansen kunnen worden verzilverd, is onder meer te danken aan een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen.