Droge Voeten 2050

De kans op wateroverlast en watertekort in de noordelijke provincies wordt groter nu het klimaat sneller verandert. Het project 'Droge Voeten 2050' onderzocht welke maatregelen we moeten nemen om de wateroverlast tot 2050 te beperken. De provincies en de waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor die maatregelen.

Nog beter beschermen tegen water

We ondernemen actie om ons te beschermen tegen de extremere (weers)omstandigheden die verwacht worden. We zijn gestart met het sterk maken van de boezem van ons waterschap. Dat doen we zo:

  • We verbeteren de aansturing van gemalen.
  • We leggen waterbergingen aan in bestaande of nieuwe natuurgebieden.
  • We passen gemaal Schaphalsterzijl aan.
  • We hogen kades op en versterken dijken.
  • In laatste nood van hoog water en heftige regenval zetten we gemalen uit op plekken waar dorpen hier geen overlast van hebben.

Combinatie waterberging en natuur

Eén van de maatregelen gaat over de samenwerking van waterberging en de ecologische hoofdstructuur. Er zijn al gebieden bepaald voor het aanleggen van een deel van de 'ecologische hoofdstructuur'. In de gebieden die daarvan het laagst liggen, zoals het Westerkwartier, wordt een samenwerking gemaakt met waterberging. Dit betekent dat we een gedeelte speciaal inrichten om het teveel aan water op te bergen.

Heb je gevonden wat je zocht?