Is het te droog of te nat? Op deze vragen zoek ik een antwoord. Ik ben analist, modelleur en adviseur op het gebied van hoeveelheden water die zich verplaatsen door het beheergebied van ons waterschap. Maar je kunt me ook zien als een boekhouder. Hoeveel water gaat er ons gebied in en hoeveel gaat er weer uit? En hoeveel water zou er ideaal gezien moeten zijn? Ik maak de balans op.

‘Data is belangrijk voor mijn werk’

Voorspellingen doen

Samen met peilbeheerders kijk ik naar het waterbeheer. En ik maak watersysteemanalyses. Hoeveel water is er, hoeveel water valt er, wat kunnen we bergen aan water en hoe breed moet een watergang zijn? Data en modellen zijn belangrijk bij mijn werk. Op basis van de waterbalans, een regenmeter en de weersverwachting kun je voorspellen hoe de gemalen de volgende dag het best kunnen worden ingezet. 

Durk met een regenmeter in zijn hand

‘Ik kijk of keuzes in de praktijk het gewenste resultaat hebben’

Maar ook als er bijvoorbeeld ergens een nieuwe stuw moet worden geplaatst, vragen collega’s mij om te berekenen wat de gevolgen daarvan zijn voor de waterhuishouding in het gebied. Ik bepaal dan een aantal scenario’s met behulp van neerslagmodellen. Soms verschilt een model van de realiteit. Daarom kijk ik vaak op locatie of de keuzes op basis van theorie in de praktijk het gewenste resultaat hebben. En zo niet, waarom niet. Liggen er sloten of beken die helemaal geen water afvoeren of loopt het water juist te snel weg? Zijn de locaties van bepaalde waterwerken, zoals stuwen of duikers, logisch? En waardoor worden bepaalde waterstanden of grondwaterstanden veroorzaakt? Waterwerk is een uitdagende puzzel.

Voorbereid zijn op klimaatverandering

Ik denk ook mee over het waterbeheer in de toekomst, zoals het voorbereiden op klimaatverandering. We krijgen vaker extreme neerslag en er ontstaan tekorten aan zoet water. Hoe kan ons waterschap maatregelen treffen en bijvoorbeeld de sponswerking van de bodem optimaal benutten?

Data-opleiding

Ik vind het fijn dat ik kennis en ervaring kan uitwisselen met collega’s van andere waterschappen. Dat doe ik binnen het programma DEEP, het Data science en Engineering Expert Programma van het Waterschapshuis. Dit is een opleiding voor digitale transformatie. Data science is een relatief nieuw vakgebied dat steeds belangrijker wordt voor het waterwerk. Ik vind de datakant erg interessant en zet deze expertise graag in om te zorgen dat we in onze regio voldoende en schoon water houden.”

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures