Waterschap Noorderzijlvest gebruikt duurzame HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor het volledige machinepark en drie gemalen. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot aanzienlijk. HVO100 levert een CO2-reductie op van maar liefst 90 procent in vergelijking met normale diesel. Het gebruik van deze brandstof past binnen de duurzame doelen van het waterschap, zoals op termijn klimaatneutraal worden. 

Inkoop duurzame diesel opnieuw aanbesteed

Noorderzijlvest wil duurzaamheid zoveel mogelijk toepassen in het dagelijkse werk. Samen met Drents Overijsselse Delta besteedde het waterschap de inkoop van duurzame diesel onlangs opnieuw aan. Future Fuels kwam hierbij als winnende partij uit de bus.  
“Behalve dat wij de duurzame diesel gebruiken voor al ons eigen materieel in de buitendienst, stimuleren we ook de partijen die voor ons ‘in het veld’ werken om dezelfde brandstof te gebruiken,” licht dagelijks bestuurslid Herman Beerda toe. “Dus naast de trekkers, kranen en maaiboten van het waterschap gaat het dan ook om machines van aannemers en loonbedrijven en de tankwagens die ons rioolslib van rioolwaterzuiveringen transporteren. Ons waterschap verbruikt 640.000 liter diesel per jaar. Dat scheelt dus fors aan CO2-uitstoot.”

Volledig circulair

De HVO100-diesel die de waterschappen gebruiken is volledig gemaakt van gebruikt frituurvet en daarmee een circulair product. De duurzame diesel vermindert de CO2-uitstoot. Ook hoeft er minder van een ureum-oplossing te worden gebruikt als bijvoeging om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verlagen. 
Om bedrijven en organisaties die opdrachten voor het waterschap (willen) doen te stimuleren minder CO2 uit te stoten, gebruikt Noorderzijlvest de CO2-prestatieladder. Aanbieders die zorgen voor minder uitstoot, kunnen een voordeel krijgen bij aanbestedingen.

 Waterschap Noorderzijlvest en partners werken met duurzaam materieel aan de Lauwersmeerdijk.
Waterschap Noorderzijlvest en partners werken met duurzaam materieel aan de Lauwersmeerdijk.