Het afgelopen half jaar is onderzocht in welke gebieden in en rondom De Onlanden extra waterberging mogelijk en financieel haalbaar is. De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Gisteren is een keuze gemaakt: bij extreme situaties wordt het extra water in De Onlanden zelf opgevangen. Dat hebben bestuurders van waterschap Noorderzijlvest, de terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap), de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo met elkaar afgesproken. De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik.

Tijdelijk vasthouden bij extreme hoeveelheid neerslag

Het gebied De Onlanden heeft op dit moment ook al de functie om water op te vangen als dat nodig is. Om in de toekomst voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval, willen we tijdelijk meer water kunnen bergen bij extreme situaties. Inwoners uit de regio beschermen we zo tegen mogelijke overstromingen. Het water kan dan tijdelijk (een aantal dagen) vastgehouden worden, voordat het water weer afgevoerd wordt naar zee.

Kwetsbare natuur beschermen

In sommige delen van De Onlanden is het niet wenselijk dat de natuur water uit de omgeving opvangt, bijvoorbeeld bij de trilvenen. Het water uit omliggende landbouwgebieden is namelijk rijker aan voedingsstoffen. Deze delen willen we zo lang mogelijk ontzien. We onderzoeken de mogelijkheid om bij hoogwater met compartimenten te werken: eerst het water opvangen in de minst kwetsbare delen. En alleen als het echt niet anders kan, in het deel met de meer kwetsbare natuur. In een milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van deze maatregel zijn.

Wat gebeurt er de komende tijd en op de lange termijn?

Nu de bestuurders hebben besloten dat de extra waterberging in De Onlanden komt, kan de provincie Drenthe de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het projectbesluit in gang zetten. De omgeving wordt op meerdere momenten bij het project betrokken. Op de website komt nadere informatie over het project, de procedures en contactmomenten met de omgeving. Voor de langere termijn zoeken de partijen naar meer integrale oplossingen voor het hele beekdal. Ze kijken hoe de waterbergingsopgave kan samengaan met al geplande natuurontwikkelingen in de benedenloop van het Peizerdiep en in de bovenloop in het Fochteloërveen. Prolander werkt namens de provincie Drenthe in beide gebieden aan de uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland.

Vragen?

Heb je vragen over het project Optimalisatie van De Onlanden? Stuur dan een e-mail naar optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl

Meer informatie