Overzicht van feiten en cijfers van Waterschap Noorderzijlvest.

Kengetallen Noorderzijlvest

Werkgebied Noorderzijlvest Groningen ten noorden van het Eemskanaal, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied
Grootte van ons beheergebied ca. 144.000 ha (= 1440 km2)

Aantal gemeenten in ons werkgebied

 

9 gemeenten:

 • Assen
 • Eemsdelta
 • Groningen
 • Het Hogeland
 • Midden-Drenthe
 • Noardeast-Fryslân
 • Noordenveld
 • Tynaarlo
 • Westerkwartier
KRW stroomgebied

Nedereems, Rijn-Noord

Natura 2000 gebieden in ons beheergebied

 
Lauwersmeer:

Leekstermeergebied:

Norgerholt

Fochteloërveen

Aantal inwoners in ons werkgebied ca. 383.158
Aantal vervuilingseenheden (ve's) 410.750 opgegeven eenheden
Medewerkers Noorderzijlvest 299,3 formatieplaatsen (= 313 medewerkers)
Laagste punt in ons werkgebiedgebied -2 m NAP (Tolberterpetten, gemeente Westerkwartier)
Hoogste punt in ons werkgebiedgebied +13 m NAP (Ter Aard, gemeente Assen)

Oppervlaktewateren

Kengetallen Noorderzijlvest

Onze primaire watergangen 2.240 km
Onze waterschapssloten 28 km
Onze sloten onder schouw 1.360 km
Onze retentiegebieden (berging in geval van calamiteit) 2784 ha
Onze waterschapsgemalen

179 waarvan:

 • 125 voor waterafvoer
 • 54 voor wateropvoer / zoetwatertoevoer
Maalvaardige molens in ons beheergebied 17 molens
Onze waterschapsstuwen 1461 stuwen
Onze sluizen

51 sluizen waarvan

 • 21 schutsluizen
 • 5 spuisluizen
 • 7 keersluizen
 • (inclusief 4 stuwen die in geval van calamiteiten als kering functioneren)
 • 18  voormalige (historische) sluizen
Onze inlaten 465 inlaten
Onze vispassages 29 vispassages
De bruggen over hoofdwatergangen in ons werkgebied

1274 waarvan:

 • 86 in onderhoud bij het waterschap
Onze duikers in hoofdwatergangen 7451 duikers

Waterkering(dijken en kades)

Kengetallen Noorderzijlvest

Primaire waterkeringen – Lauwersoog tot Delfzijl (de Ommelanderzeedijk) 69 km
Regionale en overige keringen 486,7 km
Hoeveelheid asfalt 114 ha
Hoeveel steenglooiing 51,5 ha
Hoeveelheid toegangs- en onderhoudswegen 30 ha
Hoeveelheid grasmat 387 ha
Hoeveelheid afrasteringen 40 km
Hoeveelheid dwarsafrasteringen 138 stuks
Aantal dijkmagazijnen (werkplaatsen) 6
Aantal posten voor dijkbewaking 8

Waterzuivering

Kengetallen Noorderzijlvest

Gezuiverd afvalwater per jaar 49.000.000 m³ (= 49 miljard liter)
Aantal vervuilingseenheden 410.750 opgegeven eenheden
Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties 13
Onze slibontwateringsinstallatie 1
Aantal transportgemalen

128

 • waarvan in eigen beheer (rioolgemalen)
Onze persleidingen

411 km:

 • 352 km. in gebruik gesteld en
 • 59 km. buiten bedrijf gesteld.
De riooloverstorten in ons gebied 453
IBA’s in ons beheergebied 1217

Heb je gevonden wat je zocht?