Feiten en cijfers

Overzicht van feiten en cijfers van Waterschap Noorderzijlvest.

Kengetallen Noorderzijlvest

Werkgebied NoorderzijlvestGroningen ten noorden van het Eemskanaal, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied
Grootte van ons beheergebiedca. 144.000 ha (= 1440 km2)

Aantal gemeenten in ons werkgebied

9 gemeenten:

 • Assen
 • Eemsdelta
 • Groningen
 • Het Hogeland
 • Midden-Drenthe
 • Noardeast-Fryslân
 • Noordenveld
 • Tynaarlo
 • Westerkwartier
KRW stroomgebied

Nedereems, Rijn-Noord

Natura 2000 gebieden in ons beheergebied

 
Lauwersmeer:

Leekstermeergebied:

Norgerholt

Fochteloërveen

Aantal inwoners in ons werkgebiedca. 383.158
Aantal vervuilingseenheden (ve's)410.750 opgegeven eenheden
Medewerkers Noorderzijlvest299,3 formatieplaatsen (= 313 medewerkers)
Laagste punt in ons werkgebiedgebied-2 m NAP (Tolberterpetten, gemeente Westerkwartier)
Hoogste punt in ons werkgebiedgebied+13 m NAP (Ter Aard, gemeente Assen)

Oppervlaktewateren

Kengetallen Noorderzijlvest

Onze primaire watergangen2.240 km
Onze waterschapssloten28 km
Onze sloten onder schouw1.360 km
Onze retentiegebieden (berging in geval van calamiteit)2784 ha
Onze waterschapsgemalen

179 waarvan:

 • 125 voor waterafvoer
 • 54 voor wateropvoer / zoetwatertoevoer
Maalvaardige molens in ons beheergebied17 molens
Onze waterschapsstuwen1461 stuwen
Onze sluizen

51 sluizen waarvan

 • 21 schutsluizen
 • 5 spuisluizen
 • 7 keersluizen
 • (inclusief 4 stuwen die in geval van calamiteiten als kering functioneren)
 • 18  voormalige (historische) sluizen
Onze inlaten465 inlaten
Onze vispassages29 vispassages
De bruggen over hoofdwatergangen in ons werkgebied

1274 waarvan:

 • 86 in onderhoud bij het waterschap
Onze duikers in hoofdwatergangen7451 duikers

Waterkering(dijken en kades)

Kengetallen Noorderzijlvest

Primaire waterkeringen – Lauwersoog tot Delfzijl (de Ommelanderzeedijk)69 km
Regionale en overige keringen486,7 km
Hoeveelheid asfalt114 ha
Hoeveel steenglooiing51,5 ha
Hoeveelheid toegangs- en onderhoudswegen30 ha
Hoeveelheid grasmat387 ha
Hoeveelheid afrasteringen40 km
Hoeveelheid dwarsafrasteringen138 stuks
Aantal dijkmagazijnen (werkplaatsen)6
Aantal posten voor dijkbewaking8

Waterzuivering

Kengetallen Noorderzijlvest

Gezuiverd afvalwater per jaar55.000.000 m³ (= 55 miljard liter)
Aantal vervuilingseenheden410.750 opgegeven eenheden
Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties13
Onze slibontwateringsinstallatie1
Aantal transportgemalen

128

 • waarvan in eigen beheer (rioolgemalen)
Onze persleidingen

411 km:

 • 352 km. in gebruik gesteld en
 • 59 km. buiten bedrijf gesteld.
De riooloverstorten in ons gebied453
IBA’s in ons beheergebied1217

Heb je gevonden wat je zocht?