De gaswinning uit het Groningenveld is gestopt. Toch stellen de Groningse overheden dit jaar beroep in tegen het vaststellingsbesluit 2023-2024 omdat er onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in zitten. In het besluit wordt bepaald wanneer het Groningenveld op waakvlamniveau gebracht moet worden, zodat eventuele calamiteiten in een koude periode kunnen worden opgevangen. De regio start een juridische procedure om alsnog duidelijkheid te krijgen.

Jaarlijks gasbesluit

In het jaarlijks gasbesluit legt de staatssecretaris vast hoeveel gas er gewonnen moet worden uit het Groningenveld, op welke wijze en welke gevolgen dat heeft. Het gasbesluit is een opdracht aan NAM en NAM moet de opdracht precies uitvoeren.

Regels onduidelijk en tegenstrijdig

In het gasbesluit is bepaald dat er geen gas meer wordt gewonnen, maar dat het Groningenveld bij kou, als de temperatuur -6,5°C of kouder wordt, op waakvlamniveau gebracht moet worden. Een eventuele calamiteit in de koude periode kan dan worden opgevangen. De regels die de staatssecretaris hierbij stelt zijn onduidelijk en tegenstrijdig. Zo is onduidelijk of alle productieclusters of een deel daarvan gestart moeten worden bij een koude periode. Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten. De regio heeft hierop ook aangedrongen in de zienswijze. Toch biedt het huidige vaststellingsbesluit die duidelijkheid niet. Daarom stelt de regio beroep in.

Juridische procedure

Naast het beroep bij de Raad van State vraagt de regio ook een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter. Voordat een beroepsprocedure bij de Raad van State wordt behandeld zijn we de winter waarschijnlijk al voorbij. Ondertussen zou juist in de winter een onduidelijk besluit gelden. Een voorlopige voorziening verhindert dat. Naast deze juridische procedure brengt de regio in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief voor de regio belangrijke punten onder de aandacht op het gebied van eventuele gaswinning, veiligheid, seismiciteit, versterking, schade en maatschappelijke ontwrichting.

Beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. De beroepsprocedure wordt gestart door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.