Zie je ergens een overtreding die het waterschap aangaat? Bijvoorbeeld een vervuilde of verstopte sloot? Dan probeer je er eerst zelf met je buren uit te komen. Lukt dat niet dan kun je dat bij ons melden. Wij verzoeken dan de overtreder om maatregelen te treffen. Doet niemand iets aan een overtreding? Dan kun je in het uiterste geval ook zelf handhaving afdwingen. Dat doe je door het indienen van een handhavingsverzoek. 

Wie kan een handhavingsverzoek doen? 

  • Zie je ergens een overtreding die het waterschap aangaat? Meld deze dan bij ons. Wij spreken de overtreder erop aan.
  • Gaat het om een kwestie tussen jou en bijvoorbeeld je buren? Dan probeer je er eerst zelf samen uit te komen.
  • Lukt dat niet? Meld dit dan bij ons. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
  • Kom je er ook samen met ons niet uit? Dan kun je bij ons een handhavingsverzoek indienen.

Hoe werkt het? 

  • Je dient je handhavingsverzoek in bij de bevoegde overheid, bijvoorbeeld het waterschap.
  • Dit kun je schriftelijk of per e-mail doen. Stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl
  • Een klacht kun je eventueel anoniem indienen.

Hoe verloopt de procedure? 

  • Het kan zijn dat wij met jou of je buren in gesprek gaan om een oplossing te vinden.
  • Lukt dat niet dan nemen we je verzoek in behandeling.
  • Je krijgt onze reactie uiterlijk 8 weken na het indienen van jouw handhavingsverzoek.

Heb je gevonden wat je zocht?