Sluizen en gemalen werden bediend door onze verre voorgangers. Zij hadden daarvoor allerlei voorwerpen, maar uiteindelijk bleef ons werk altijd mensenwerk. Er ontstonden  allerlei tradities en (taal)gebruiken binnen de waterschappen en sommige verdwenen weer. Hieronder een kort overzicht van enkele immateriële erfgoederen die ons overleefd hebben. 

Het waterschap is de oudste democratische organisatie van Nederland. Dat laat zijn sporen na en niet alleen in de fysieke ruimte. Het immateriële erfgoed van Waterschap Noorderzijlvest moet nog geïnventariseerd worden, maar wij weten wel dat er tenminste drie categorieën zijn.

Gebruiken

Als oudste democratische organisatie heeft het waterschap een aantal gebruiken. Zo ging het bestuur voorheen mee op schouw, maar is de stembusgang natuurlijk ook onderdeel van de tradities van een waterschap.

Beroepen

Een aantal beroepen binnen het waterschap zijn al eeuwen oud. Hoewel in een modern jasje, kan je deze beroepen ook scharen onder immaterieel erfgoed.

Woord- en taalgebruik

​​​​​​Een waterschap gebruikt vaktermen die enkel van toepassing zijn in de waterwereld. Dit gebruik valt ook onder immaterieel erfgoed.