In vijf jaar van schets tot oplevering! 

De industriewaterzuivering op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) bij Garmerwolde én de transportleidingen voor drink- en industriewater zijn klaar voor levering. Waterbedrijf Groningen en North Water leveren hiermee op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven, met Google als eerste grote afnemer. Hiermee worden de drinkwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening beschermd. Ook wordt zo een belangrijke stap in de vergroening en verduurzaming van de Groningse watervoorziening gezet.

RWZI als grondstofleverancier

Samen met waterschap Noorderzijlvest werd gekozen voor het RWZI-terrein Garmerwolde als locatie. Vanaf hier is voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal beschikbaar als bron voor industriewater. Daarnaast biedt het maximale kansen voor het hergebruik van slib en het gezuiverde rioolwater (effluent). Momenteel vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden om in de nabije toekomst dit effluent te kunnen hergebruiken.

Herman Beerda, dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest, licht toe: "Ik ben heel trots dat we de aanleg van de nieuwe industriewaterzuivering en de bijbehorende nieuwe transportwaterleiding met alle partijen én betrokken inwoners goed hebben geklaard. Omdat hiermee nu op een verantwoorde manier kan worden voorzien in de groeiende behoefte aan industriewater van de zich snel ontwikkelende noordelijke Eemshaven. Maar zeker ook omdat deze zuivering voorsorteert op de toekomst. Nu haalt de waterfabriek in Garmerwolde zijn water alleen nog uit het Eemskanaal. Als het aan ons ligt, zuiveren we er straks ook water op zo'n manier, dat het kan worden hergebruikt als industriewater. Daarmee wordt afvalwater een nieuwe grondstof en is de waterketen rond. Als alles meezit, verwacht ik dat het binnen drie tot vijf jaar mogelijk wordt om industriewater uit circulaire bron te gaan leveren.

Stijgende watervraag

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Dit betekent ook een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar water om te gebruiken als koel- en proceswater. Waterbedrijf Groningen en North Water hadden een duurzame industriewatervoorziening dan ook al langer op het wensenlijstje staan. Om zo een alternatief te bieden en het gebruik van drinkwater als industriewater tegen te gaan. Met de komst van Google naar de Eemshaven kwamen de plannen in de versnelling. Met de voltooiing van de nieuwe zuivering in Groningen kan het datacenter van Google in de Eemshaven gebruik maken van industriewater voor koeling. Dit past bij haar doel om duurzaam te opereren. Hierdoor kunnen Google en andere bedrijven in de regio nu op een nieuwe manier met water omgaan.

Nieuw leidingentracé voor industrie- én drinkwater

Om het industriewater vanuit Garmerwolde aan de Eemshaven te kunnen leveren werd er ook een heel nieuw transportleidingtracé voor industriewater aangelegd. Waterbedrijf Groningen legde gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan over grotendeels hetzelfde tracé. Om daarmee te zorgen voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Noordoost-Groningen.

Waterfabriek geopend in Garmerwolde