Cora-Yfke Sikkema is klaar met de informatieronde na de waterschapsverkiezingen. Ze heeft haar advies voor een nieuwe coalitie gepresenteerd.

Recht doen aan keuze van de kiezer

De informateur zegt in haar advies: “De coalitie die in mijn ogen als eerste nader verkend moet worden bestaat uit de drie basispartijen, aangevuld met twee partijen die natuur in brede zin van het woord centraal stellen. Ik adviseer daarmee aan Water Natuurlijk (als grootste fractie in het algemeen bestuur) te gaan formeren met de volgende partijen: Water Natuurlijk,  BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water”.

Op deze manier wordt recht gedaan aan de keuze van de kiezer. Uit de gevoerde gesprekken trekt de informateur de conclusie dat de groene stem de meerderheid heeft in het algemeen bestuur en  tegelijkertijd de opkomst van BBB zwaar weegt. De informateur neemt in haar advies mee dat het debat in het algemeen bestuur wat scherper mag zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Er mag meer ruimte voor oppositie zijn dan in de afgelopen bestuursperiode.

Blauwe Omgevingsvisie en Waterbeheerprogramma blijven leidend

Uit de informatieronde blijkt dat er brede steun is om door te werken aan de ambities uit de eerder vastgestelde Blauwe Omgevingsvisie en de programmering van het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Vervolg

Tijdens de komende formatie gaat het over de inhoud van het nieuwe bestuursakkoord en de vorming van een nieuw dagelijks bestuur. Sikkema adviseert de formerende partijen daarnaast na te denken over de manier waarop Noorderzijlvest de omgeving wil betrekken bij besluiten die het waterschap neemt. “Alle vijf genoemde partijen willen immers meer aandacht voor participatie, communicatie en informatie. Meer specifiek ook gericht op jongeren, die de toekomst hebben”, aldus Sikkema.

Meer informatie