Irene - Adviseur Watersysteem

“Tijdens mijn studie Kust- en Zeemanagement was ik al geïnteresseerd in hoe waterschappen met de leefomgeving samenwerken. Afgelopen jaar kon ik bij Noorderzijlvest stagelopen binnen het team dat meedenkt over de gebiedsontwikkeling van de Kop van Drenthe. Ik vind het een prachtig gebied en kom er vaak omdat ik er familie heb wonen. Het is bijzonder om te kunnen bijdragen aan je ‘eigen’ regio.

‘Ik kijk bij elk plan naar de rol van water’

Beekherstel

Voor mijn afstuderen stelde ik een advies op over het herinrichten van beken in de Kop van Drenthe. Het doel is inzicht te geven in de maatregelen die het waterschap kan nemen om de beken te verbeteren. Ik heb vragen beantwoord als: ‘Mogen de beken breder worden en minder diep? En waar past dit in de omgeving?’ en ‘Helpt het om beken te laten meanderen door het landschap?’ Het was interessant om te zien hoe mensen vaak terug kijken naar hoe de beken er vroeger uitzagen en dit willen gebruiken voor verbetering in de toekomst. 

Na mijn stage kon ik bij het waterschap blijven. Ik heb hier nu mijn eerste baan, als Adviseur Watersysteem. De zee is heel boeiend, maar ook het water op land vind ik interessant. En er is een connectie tussen het water op land en de zee. Alles is verbonden. Door verder te leren over watersystemen, krijg ik meer kennis van water en de omgeving. Ik wil nu bijvoorbeeld graag beter begrijpen hoe grondwater werkt.

Wateradvies

In mijn baan geef ik advies over  bestemmingsplannen aan gemeente, provincie of particulieren. De plannen variëren van groot tot klein. Dit geeft afwisseling en het is boeiend om te zien wat zich allemaal in een bepaald gebied kan afspelen. Tijdens het adviseren stel ik mezelf de vraag of het wateraspect goed opgenomen is. Is er bijvoorbeeld bij de plannen wel genoeg rekening gehouden met het afvoeren of vasthouden van water? Een verhard oppervlak voert het water sneller af, we willen een geleidelijke afvoer zodat water behouden blijft. 

Irene in het werkveld

‘Het is fijn dat ik mag leren in mijn baan’

Om tot een goed advies te komen, combineer ik onze data met kennis en ervaring uit de omgeving. Je moet in dit werk kaarten kunnen lezen en inzicht hebben zodat je verbanden kunt leggen tussen bouwtekeningen, waterstanden en peilgebieden.

Ook heb je de vaardigheid nodig om met veel partijen te kunnen samenwerken. Op bestuurlijk niveau en met andere specialisten maar ook met mensen uit de omgeving die er wonen en werken. Bij nieuwe inrichtingen en plannen wordt steeds eerder al gekeken naar de rol van water. Zo kom je samen tot de geschikte oplossingen.  

Vertrouwen

Ik heb een juniorfunctie. Dat betekent dat senior collega’s me begeleiden. Ik mag leren in mijn baan. Dat is heel waardevol, ik voel me daardoor steeds zekerder in het werk. Het is ook prettig dat ik zelf kan bepalen waar en wanneer ik werk en dat ik bijvoorbeeld met een bedrijfsauto  naar buiten kan gaan om de situatie in het echt te bekijken. Goede adviezen kun je alleen geven als je in contact staat met de omgeving. Ik vind het fijn dat ik de vrijheid en het vertrouwen krijg om me bij het waterschap te ontwikkelen.“

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures