Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde in de vergadering van 26 mei 2021 het jaarverslag over 2020 vast. De financiële afrekening sluit met een positief saldo van € 3,1 miljoen. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het hele jaarverslag lees je in onderstaande pdf.