Jaarverslag 2021

Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde in de vergadering van 25 mei 2022 het jaarverslag over 2021 vast. De financiële afrekening sluit met een positief saldo van € 4,3 miljoen. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Het hele jaarverslag lees je in onderstaande pdf.