Jaarverslag 2022

Voor je ligt het Jaarverslag 2022 van Waterschap Noorderzijlvest. Met deze rapportage leggen bestuur en organisatie verantwoording af aan het algemeen bestuur over de bereikte doelen en resultaten, de uitgevoerde acties en de daarvoor ingezette middelen. Het Jaarverslag 2022 heeft zowel een interne als een externe verantwoordingsfunctie.

Het hele jaarverslag lees je in onderstaande pdf.