Sinds 2012 versterken we de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. Waar mogelijk nemen we ook extra maatregelen om de dijk aardbevingsbestendig te maken. De afronding van het project is 2020/2021.

Omwonenden

Ruim voordat kadeversterkingen van start gaan, informeren we omwonenden over het geplande werk. Dat doen we via huis-aan-huis brief en wijkkranten. We organiseren een informatiebijeenkomst in de wijk(en) of dorpen waar we aan de slag gaan. Dorpsverenigingen en andere bewonerscomités kunnen ons ook altijd uitnodigen om toelichting te geven over de versterking van de kade.

Planning

Lopend project

 • Start 2012
 • Afronding 2020/2021

Informatie bijeenkomst fietspad kade Garmerwolde - Woltersum

Het waterschap heeft het fietspad langs het Eemskanaal op de kade Garmerwolde – Woltersum aangelegd. De grond die daarvoor gebruikt is, bevat bodemvreemd materiaal. Daar hebben bewoners vragen over. Noorderzijlvest organiseert daarom een inloopavond voor omwonenden. Inloopavond dinsdag 25 juni 2019.

Uitnodiging_bewoners_van_garmerwolde_en_woltersum (pdf, 115 kB)

Informatiebijeenkomst Kadeversterking Eemskanaal noordzijde traject Oostersluis-Bronssluis (19 december 2017)

Januari 2018 starten Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat met de versterkingswerk-zaamheden van de Eemskanaalkade Noordzijde op het traject Oostersluis-Bronssluis. Dat doen we door de damwanden te vervangen en de kade op te hogen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door waterbouwkundig aannemer Beens Groep uit Genemuiden.

Bewonersbrief werkzaamheden Oostersluis Bronssluis s (pdf, 531 kB)

Inloopbijeenkomst Eemskanaalkade traject Bloemhofbrug – Appingedam (20 november 2017)

Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat starten in februari 2018 met het versterken van de kade langs het traject Bloemhofbrug – Appingedam. Hier worden damwanden vervangen en schermen geplaatst. Waar nodig wordt het kadelichaam versterkt en worden er nieuwe sloten gegraven.

Inloopbijeenkomst Oude Eemskanaal (19 oktober 2017)

De provincie Groningen organiseert samen met waterschap Noorderzijlvest een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan het Oude Eemskanaal. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 oktober aanstaande van 17.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum 't Kaarnhoes, Ruif 1 in Delfzijl. Het is een inloopbijeenkomst; dat betekent dat er geen gezamenlijke presentatie is. U kunt binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt. Er zijn medewerkers van de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening BV uit Genemuiden aanwezig. Zij kunnen uitleg geven over de werkzaamheden en vragen beantwoorden.

Bewonersbrief Inloopbijeenkomst 19-10-'17 Oude Eemskanaal (pdf, 215 kB)

Bewonersbijeenkomst Oosterssluis - Bronsluis (16 mei 2017)

Op 16 mei 2017 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de werkzaamheden Oosterssluis - Bronsluis. Hieronder vind je een verslag van die bijeenkomst, de Powerpointpresentatie die is gegeven en een overzicht van de meest gestelde vragen - met antwoorden!.

Bewonersbijeenkomst Bronsluis - Woltersum (27 juni 2017)

Op 27 juni 2017 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de werkzaamheden Bronsluis - Woltersum. Hieronder vind je een verslag van die bijeenkomst, de Powerpointpresentatie die is gegeven. Een overzicht van de meest gestelde vragen - met antwoorden! - volgt spoedig.

Garmerwolde - Woltersum

 • Traject: tussen de Jan B. Bronssluis tot net buiten Woltersum.
 • Wat gaan we doen: we verbreden de dijk. In 2016 hebben we, om natte plekken tot die tijd te verhelpen, op een aantal locaties ter hoogte van Garmerwolde drainage langs de dijk gelegd.
 • Wanneer: de verbreding start binnenkort, vanaf halverwege 2017. In het najaar van 2016 hebben de drainages aangelegd.

Appingedam

 • Traject: tussen brug N989 en de N33Wat gaan we doen: we maken de kade aardbevingbestendiger door een damwand in de achterberm te plaatsen.
 • In 2015 is hier de kade al verbreed en is de kwelsloot verlegd.
 • Wanneer: 201

Groningen: Ruischerbrug, Ruischerwaard en de Rollen

 • Traject: tussen de Oostersluis en de Jan B. Bronssluis, langs de wijken Ruischerbrug, Ruischerwaard en de Rollen
 • Wat gaan we doen: we vervangen de aanwezige beschoeiingen door aardbevingsbestendige damwanden en hogen de dijk en het fietspad met ongeveer 40 cm. In 2014 is hier de kade al opgehoogd met klei.
 • Wanneer: 2017

Wat doen we om de kade te versterken?

Vanaf 2012 zijn wij bezig met het versterken van de Eemskanaalkade (noordzijde). We werken samen met Rijkswaterstaat, de vaarwegbeheerder van het Eemskanaal. We doen het volgende:

 • We brengen speciale klei aan die de dijk waterdicht maakt.
 • We kappen bomen op de dijk.
 • We verleggen de kwelsloot.
 • We maken de berm aan de landkant breder.
 • We vervangen de damwanden aan waterzijde samen met Rijkswaterstaat.We leggen damwanden aan de landzijde van de dijk aan.

We doen niet op elk stuk dijk hetzelfde. Elk stuk dijk is anders door de grondsoorten, het achterland en het gebruik van de dijk. Per stuk dijk doen we wat nodig is om de dijk veilig te maken.

Waarom versterken

Om de zes jaar beoordelen we de veiligheid van onze dijken en kades. In 2011 is de noordelijke Eemskanaalkade beoordeeld en is er een plan gemaakt om de dijk te versterken. In januari 2012 was er heel veel regen en stond het water in het Eemskanaal hoog. De dijk bij Woltersum bleek erg zwak en mensen moesten geëvacueerd worden. Dit was de reden om een deel van de versterkingen versneld uit te voeren. Sinds 2013 maken we de Eemskanaalkade waar mogelijk ook aardbevingsbestendig.

Vragen

Bel ons: 050 304 89 11
maandag tot en met vrijdag

 • 08:00 - 16:30 uur

Buiten kantooruren hoort u via het antwoordapparaat hoe u ons in dringende gevallen rondom de werkzaamheden kunt bereiken.

Omgevingsmanager: Wietske van der Meulen

Projectleider: Bert Jan Pol

info@noorderzijlvest.nl

Contact

Heb je gevonden wat je zocht?