Gisteren is in Schouwerzijl een keerklep als afsluitvoorziening in de Kromme Raken geplaatst. Door het veranderende klimaat is de kans op wateroverlast en watertekort steeds groter. Door een afsluitvoorziening in de sluis aan te brengen, zorgen we dat we in extreme situaties de bemalingsgebieden van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp en gemaal De Waterwolf in Lammerburen kunnen scheiden en hun capaciteit beter kunnen benutten.

Restauratie brug en sluis

De plaatsing van de afsluitvoorziening is onderdeel van de werkzaamheden in Schouwerzijl waar we zowel aan de brug als de sluis zelf werken. We renoveren de sluis en hebben de Schouwerzijlsterbrug inmiddels hersteld. Het brugdek van de brug is vernieuwd. Samen met de gemeente Het Hogeland en de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl wordt het haventerrein anders ingericht. We verwachten dat we eind juli 2022 de werkzaamheden grotendeels kunnen afronden.