Kenmerken en overzichtskaart

Waterschap Noorderzijlvest werkt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland. Wij dragen bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen.

Met gemalen pompen we water in en uit het gebied. Om bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van inwoners en bedrijven schoon.

Met een werkgebied van 144.000 hectare waarin bijna 400.000 mensen wonen, hebben we een gebied vol uitdagingen.  

  • Zo hebben we de zeespiegelstijging ten noorden van ons werkgebied waarvoor we onze dijken veilig moeten houden.  
  • En de bodemdaling midden in ons gebied. Daardoor stijgt het waterpeil en kunnen we water moeilijker afvoeren. 
  • We hebben ook toenemende perioden van extreme droogte en neerslag en zorgen om de waterkwaliteit.

In het kort: ons waterschap beheert een uniek gebied waar al deze ontwikkelingen grote invloed hebben op ons werk. 

Waar doen wij ons werk?

Ons werkgebied is Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het hele Lauwersmeer. Het gebied in de driehoek tussen Lauwersmeer, via de Gronings-Friese grens naar Smilde, via de stad Groningen naar Delfzijl en via de waddenkust terug naar Lauwersoog.

Noorderzijlvest op de kaart

De kaart toont het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Dat gebied ligt in de driehoek tussen:

  • Een deel van Groningen, noordelijk van het Eemskanaal en westelijk van het Noord-Willemskanaal tot aan de Fries-Groningse grens.
  • Ook het noordwestelijk deel van de stad Groningen ligt in het beheergebied.
  • Een klein deel van de provincie Groningen in de buurt van Grootegast valt onder Wetterskip Fryslân.
  • Een deel van Noord- en Midden-Drenthe, tussen de Drents-Fries grens en het Noord-Willemskanaal en de Drentse Hoofdvaart tot net voorbij Smilde.
  • Een stukje Friesland, het Friese deel van het Lauwersmeer.

Weet je niet precies in welk waterschap je woont?

Zoek op basis van je postcode onder welk waterschap je valt.

Heb je gevonden wat je zocht?