Waterschap Noorderzijlvest werkt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland. Wij dragen bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen.

Met gemalen pompen we water in en uit het gebied. Om bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van inwoners en bedrijven schoon.

Met een werkgebied van 144.000 hectare waarin bijna 400.000 mensen wonen, hebben we een gebied vol uitdagingen.  

  • Zo hebben we de zeespiegelstijging ten noorden van ons werkgebied waarvoor we onze dijken veilig moeten houden.  
  • En de bodemdaling midden in ons gebied. Daardoor stijgt het waterpeil en kunnen we water moeilijker afvoeren. 
  • We hebben ook toenemende perioden van extreme droogte en neerslag en zorgen om de waterkwaliteit.

In het kort: ons waterschap beheert een uniek gebied waar al deze ontwikkelingen grote invloed hebben op ons werk. 

Waar doen wij ons werk?

Ons werkgebied is Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het hele Lauwersmeer. Het gebied in de driehoek tussen Lauwersmeer, via de Gronings-Friese grens naar Smilde, via de stad Groningen naar Delfzijl en via de waddenkust terug naar Lauwersoog.

Districtgrenzen Noord en Zuid

De begrenzingen van de districten Noord en zuid. En de zeedijk.

Districtgrenzen Noord en zuid  worden beschreven onder de afbeelding

Begrenzing district Noord en Zuid en de zeedijk

District Noord

De zeedijk vanaf de oostelijke kant Eemshaven richting Nieuwstad - Hoogwatum - richting Delfzijl - Oude Eemskanaal (noordzijde) - Eemskanaal (noordzijde)richting Groningen - Lopende Diep (om de binnenstad) - Reitdiep (N/NO zijde richting Van Starkenborghkanaal) - Over de brug Dorkwerdersluis - Reitdiep westkant richting Schildersbuurt, langs de oostkant Noord Willemskanaal tot de noordzijde van het Hoornsemeer - Oostzijde Eelderwoude richting noord tot de A7 - de A7 volgend richting NW tot het Auarderdiep - Aduarderdiep (westkant) volgend tot Aduard aan de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal - zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal volgend richting het westen tot aan de westkant van Gaarkeuken richting noord tot aan de N355 - richting westen tot aan de N388 - vanaf de N388 richting westen om de Westerhorner polder - richting noord langs noordwestkant Oude Ruigzandsterpolder tot de zuidkant van het Reitdiep en Zoutkamp - Vanaf de Provinciale Sluis (Frykse Sluis) richting zuidwest langs de Provinciedijk - langs de Nieuwe Zee- of Buitendijk tot Rintjehoek - richting zuidwest Catspolder, Soensterdijk -richting Dokkumer Nieuwe Zijlen - richting Ezumakeeg, Ezumazijl, Oostmahorn - kruising N361 - Om Bantpolder tot Lauwerssluizen en Robbengatsluis - de primaire kering/zeedijk volgend tot de Eemshaven.

District Zuid

Noordkant Hoornse Meer - oostkant Eelderwolde richting de A7 - richting noord langs Aduarderdiep - t/m noordkant Aduard richting westen langs het Van Starkenborgh Kanaal tot Lutjegast - Sebalderburen - Dijkshorn - Wemerpolder - Noordwijk - Grootegast - de Wilp - Een West - ten westen van Veenhuizen - Fochteloer veen - richting Smilde - Esmeer - richting oosten Ubbema - richting noord oostkant Vries - oostkant Eelde - zuidkant Paterswolde tot Noordkant Hoornse Meer

Zeedijk

Vanaf de Lauwerssluizen (noordoostzijde Lauwersmeer) richting Lauwersoog - de zeedijk volgend richting Negenboerenpolder (noordzijde) - Noordpolderzijl - Emmapolder (noordzijde) - richting Eemshaven (in en om het Westelijk- en Oostelijk Industrieterrein) - vanaf de noordoostkant van het Oostelijk Industrieterrein de zeedijk volgend aan de noordzijde van de Eemscentrale richting Nieuwstad - Hoogwatum (dubbele dijk) - Nansum - richting noordoost zijde Delfzijl, bij Baaisterhoofd zuidwest, langs w. de Oosterveldweg over de kademuur zuidwaarts tot de Damsterkade, over de kademuur ten noorden van de Damsterkade richting Nieuweweg buigend zuidelijke richting over de uitstroomzijde kunstwerk van het gemaal De Drie Delfzijlen, daarna richting zuidoostelijk tot de sluis van de Damsterhaven.

Heb je gevonden wat je zocht?