Klimaatverandering 

Het klimaat verandert sneller dan ooit. Dat merken we overal. Het weer wordt steeds extremer. Heftige hoosbuien, zwaardere stormen, perioden van droogte en hogere temperaturen die vooral in steden voor ‘hittestress’ kunnen zorgen. Noorderzijlvest wil wateroverlast en overstromingen voorkomen. Soms zullen we meer moeten meebewegen met water. Altijd met het doel om veilig te kunnen blijven leven met water.

Hittestress

Hittestress komt steeds vaker voor. Door stijgende temperaturen en verstedelijking krijgen we meer last van de warmte. Dat heeft negatieve gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid. Mensen en dieren kunnen hun warmte niet kwijt bij extreme hitte.

Warmte blijft hangen

Een stad heeft veel wegen en gebouwen die warmte lang vasthouden. Ook heeft een stad over het algemeen minder groen en water. Het waait er ook minder hard. Hierdoor blijft de warmte langer hangen en is de temperatuur vaak hoger dan buiten de stad. Het verschil kan tot wel zeven graden oplopen.

Stresstest

De inrichting van het landschap kan ons helpen bij het verminderen van hittestress. Veel gemeenten hebben in samenwerking met het waterschap een stresstest uitgevoerd. De test gaat over overlast bij droogte, hitte, hoosbuien en overstromingen. Gemeenten moeten zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Wij helpen ze daarbij.

Er is een klimaatatlas gemaakt, waarin je kunt zien wat de gevolgen van klimaatverandering in Noordoost-Nederland zijn. Hierin zie je ook wat hitte doet.

Droogte

Als het erg warm is en er in een langere periode weinig of geen regen valt, dalen de waterstanden snel in beken en rivieren. Als het langer aanhoudt zakt zelfs de grondwaterstand. We hebben dan last van droogte.

Als waterschap gaan we dan aan de slag om de (grond)watervoorraden weer op peil te brengen. We nemen vaker maatregelen zodat we het water beter vast kunnen houden: natuurlijker loop van het water, betere structuur van de bodem, natuurvriendelijke oevers of flexibeler omgaan met peilbeheer waar dat kan. Daarnaast voeren we gesprekken met watergebruikers in hun gebieden. Samen maken we afspraken om zuiniger met water om te gaan. Voor het hele land zijn afspraken gemaakt over de verdeling van water, ook als er minder water is.

Problemen met kwaliteit van water

Als de waterstanden in beken, rivieren en meren zakken, is er een grotere kans op problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er is minder zuurstof waardoor vissen het moeilijk krijgen en soms zelfs sterven. We hebben dan meer last van blauwalg en botulisme.  

Beregeningsverbod 

Als er onvoldoende regen valt, gaan agrariërs hun land besproeien. Dat is mogelijk zolang er genoeg water in de sloten staat. In droge periodes voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Blijft het lang droog, dan kan het zijn dat we een beregeningsverbod afkondigen. Dat houdt in dat agrariërs hun landbouwgrond niet mogen sproeien. In ons werkgebied is dat overigens nog nooit voorgekomen. Ook niet in de droge zomer van 2018.

Zeespiegelstijging

In de twintigste eeuw is de zeespiegel ongeveer 20 centimeter gestegen. Voor Nederland is dit één van de belangrijkste gevolgen van de opwarming van het klimaat. In ons werkgebied liggen vele kilometers aan dijken die we veilig moeten houden. Zeker nu de zeespiegel stijgt. Dat doen we bijvoorbeeld door de zeedijk te verhogen, te verbreden en te verstevigen. De komende jaren doen we dat bij Lauwersmeer-Vierhuizergat. De afgelopen jaren werd gewerkt aan de zeedijk Eemshaven-Delfzijl. 

Verander jij mee?

Wat kun je zelf doen om hitte en droogte tegen te gaan?

Heb je gevonden wat je zocht?