In verband met de strenge vorst neemt waterschap Noorderzijlvest een aantal maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Daarmee willen we ons inzetten voor een goede ijsvloer, om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken.

Extra waterafvoer

Afgelopen week heeft het waterschap met het oog op de komende vorstperiode in veel gebieden de waterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor heeft het waterschap extra water afgevoerd. Dit water hoeft dan niet meer tijdens de vorstperiode afgevoerd te worden. Hierdoor komt het watersysteem sneller tot ‘rust’, waardoor gemalen eerder uitgezet kunnen worden.

Zo min mogelijk malen

Het waterschap stelt waar mogelijk gemalen en stuwen op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Door de stroming in het water te beperken, helpen we de natuur een handje. Bij strenge vorst zetten we gemalen uit indien dat mogelijk is. Het betekent niet dat er sprake is van een totale maalstop. Per gebied is dit maatwerk. Zo zijn er polders waar kwelwater omhoog komt uit de bodem. Als dit water niet wordt afgevoerd vindt er opbolling onder het ijs plaats.

Schaatsen

Als waterschap proberen we door het aanpassen van het waterbeheer, de aangroei van ijs te bevorderen. We kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen. Dus als u wilt schaatsen, wees voorzichtig. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet.