“Een belangrijke eigenschap voor mijn werk? Nieuwsgierig zijn. Je moet echt willen weten hoe het watersysteem werkt. We willen geen natte voeten, maar tegelijkertijd moeten we ook anticiperen op droge periodes en het voorkomen van watertekorten. We zorgen voor een veilige waterafvoer en voor voldoende schoon oppervlaktewater. Door te zoeken naar de juiste balans, werken we aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

‘Ik wil dat we allemaal een beetje winnen’ 

Schakel tussen beleid en praktijk 

Tijdens mijn studie milieuwetenschappen wist ik al snel dat ik me graag bezig hou met het zoeken naar samenhang tussen de verschillende onderdelen van complexe systemen. Het is een uitdaging om elke stap in de keten en de samenhang van het watersysteem en waterbeheer te begrijpen.  
Over elke waterloop is nagedacht. Daarbij moeten we rekening houden met verschillende belangen. Het is zoeken naar de juiste waterstanden en een vorm van beheer die past bij de bodem, het gebied en de belangen.
 
Ik ben hier begonnen als stagiair. Hoewel ik nooit bewust over het werken bij een waterschap had nagedacht, merkte ik dat ik het gelijk erg uitdagend vond en dat ik na vijf jaar studeren echt nog niet alles wist. Na mijn stage kon ik aan de slag in mijn huidige baan. En daar word ik, doordat ik kan blijven groeien en leren, al een aantal jaar heel blij van. Vooral het schakelen tussen beleid, theorie en de praktijk vind ik interessant. We kunnen het allemaal wel verzinnen, maar werkt het ook?  Ik kijk samen met de peilbeheerders of wat wordt bedacht ook echt werkt voor het waterbeheer op locatie.  

Op dit moment is het denken vanuit water en bodem een actueel thema. Het helpt om met elkaar tot oplossingen te komen. Watermanagement en ruimtegebruik zijn met elkaar verbonden. Het watersysteem en de bodem vertellen vaak of de juiste functies zijn gekozen voor een bepaald gebied. In ideale zin kijken we vooraf al waar uitdagingen zitten. Waar zijn agrarische activiteiten mogelijk, waar kun je goed wonen en recreëren en waar moeten we inzetten op natuurontwikkeling?

‘Bij de overheid krijg je tijd om zaken echt goed uit te zoeken’

Kijken met een waterbril

Doordat ik voor de overheid werk, krijg ik de tijd om zaken echt goed uit te zoeken. En dat is nodig, want water is van groot belang. Voor inwoners, agrariërs, bedrijven en andere organisaties. Het is daarbij de kunst om de verschillende belangen steeds tegen elkaar af te blijven wegen. Ik probeer dat zo te doen dat iedereen er een beetje bij wint.
Daarnaast kijk ik ook altijd met waterbril. Dan doe ik aan omdenken en bepaal ik welke consequenties bepaalde beslissingen hebben voor het watersysteem en het waterbeheer. De vraag is dan: is dat wenselijk? 
 
Goed watermanagement kunnen we niet alleen. Daarvoor werken we veel samen met andere organisaties en is ook bestuurlijke afstemming nodig. De samenwerking met andere waterbeheerders is iets wat ik erg leuk vind. Zo halen wij in de zomer water uit het IJsselmeergebied. Dan heb je natuurlijk niet alleen met je eigen gebied te maken maar werk je als regio samen om het water te verdelen. Ik vind het fijn dat mijn baan zo veelzijdig is.”

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures