Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2021 17% minder muskusratten dan in 2020. De vangsten daalden in totaal van 9.160 muskusratten in 2020 naar 7.591 in 2021.

Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: tien jaar geleden vingen we in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten.

Instroom beverratten Duitsland

Ook de beverrattenvangst daalde in 2021. In 2021 waren dit er 417 tegenover 496 beverratten in 2020.

Nederland heeft geen eigen beverrattenpopulatie. Ruim 95% van de vangsten vinden direct langs de grens met Duitsland plaats. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een toenemende instroom van beverratten naar Nederland. Door de beverratten direct langs de grens te vangen, voorkomen we zoveel mogelijk dat de beverrat zich over heel Nederland verspreidt.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren hebben bij ons geen natuurlijke vijanden. Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. 

Terugdringen tot landsgrens

De bestrijding van muskus-  en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. In 2019 besloten de waterschappen om, net als de beverrat, ook de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. We streven ernaar dat in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is.

Eindtotaal vangsten muskusratten
Vangsten muskusratten 2021 in vergelijking met 2020Vangsten 2021Vangsten 2020 verschil (%)
Waterschap Drents Overijsselse Delta1.7422.686-35%
Waterschap Hunze & Aa’s2.3132.685-14%
Waterschap Noorderzijlvest1.2921.609-20%
Waterschap Vechtstromen2.2442.1803%
Totaal Noordoost Nederland7.5919.160-17%
Eindtotaal vangsten beverratten
Beverrattenvangsten 2021 in vergelijking met 2020Vangsten 2021Vangsten 2020verschil (%)
Waterschap Drents Overijsselse Delta718-61%
Waterschap Hunze & Aa’s230243-5%
Waterschap Vechtstromen180235-23%
Totaal Noordoost417496-16%

Muskusrattenbeheer 2012 - 2021

Muskusratten brengen door het graven van gangen en holen, schade toe aan dijken. Het waterschap wil de dijken veilig en stevig houden en bestrijdt de muskusratten, dat is een wettelijke taak. We krijgen de populatie steeds beter onder controle. Doordat er steeds minder muskusratten in ons gebied zijn, vangen we er ieder jaar ook minder. Voorbeeld: in 2012 vingen we nog 28.126 muskusratten, en in 2021 nog maar 1.292. En dat is goed nieuws, want hoe minder muskusratten, hoe minder schade aan de dijken en oevers.

Muskusrattenbeheer van 2012 tot en met 2021(de cijfers en meer uitleg zijn te lezen onder het plaatje)
Vangstcijfers van 2012 tot en met 2021

Vangstcijfers per jaar

De vangst binnen het werkgebied van Noorderzijlvest is ten opzichte van het jaar 2020 met 20 procent gedaald. Ons doel is om in 2033 geen muskusratten meer te hoeven vangen, omdat de populatie dan zo goed als verdwenen is.

Muskusrattenbeheer tot en met 2021

  • 2012 aantal gevangen muskusratten 28.126
  • 2013 aantal gevangen muskusratten 23.504
  • 2014 aantal gevangen muskusratten 17.671
  • 2015 aantal gevangen muskusratten 15.813
  • 2016 aantal gevangen muskusratten 14.378
  • 2017 aantal gevangen muskusratten 6.886
  • 2018 aantal gevangen muskusratten 4.675
  • 2019 aantal gevangen muskusratten 2.514
  • 2020 aantal gevangen muskusratten 1.616
  • 2021 aantal gevangen muskusratten 1.292