Het kan zijn dat je schade lijdt door wat het waterschap doet of juist niet doet. Ook al proberen we dat uiteraard te voorkomen. Vind jij dat je schade hebt ondervonden als gevolg van het werk van het waterschap? Voor het aanvragen van compensatie kun je gebruik maken het formulier Nadeelcompensatie indienen.

Wie kan nadeelcompensatie aanvragen? 

Vind jij dat je schade hebt ondervonden als gevolg van het werk van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van jouw woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor jouw bedrijf? Dan kun je nadeelcompensatie aanvragen.

Het is van belang om onderscheid te maken tussen:

 • Schade als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap (een rechtmatige overheidsdaad)
 • Overige soorten schade

In het geval van overige schade kun je geen nadeelcompensatie aanvragen. Wel is het dan mogelijk een schadeclaim in te dienen.

Wat heb je nodig? 

 • Voor persoonlijk gebruik DigiD niveau midden.
 • Voor organisaties eHerkenning niveau EH2+.

Een verzoek om nadeelcompensatie moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: 

 • Naam en adres van degene die het verzoek indient
 • Datum van het verzoek
 • Een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld het aanleggen van een dijk en het onder water zetten van een bergingsgebied)
 • Een beschrijving en onderbouwing van de schade

Hoe werkt het? 

 • Gebruik het formulier nadeelcompensatie indienen.
 • Aan het indienen van een verzoek nadeelcompensatie zijn geen kosten verbonden.
 • Wanneer je bijvoorbeeld een deskundige inschakelt om jou bij te staan, dan kunnen deze kosten voor jouw rekening komen.

Schriftelijk verzoek om nadeelcompensatie 

Wil je liever schriftelijk jouw verzoek aanvragen? Dan kun je jouw verzoek nadeelcompensatie sturen naar: 

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen   

Vermeld duidelijk:

 • Je naam en adres
 • De datum van verzoek
 • Een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt
 • Een beschrijving en onderbouwing van de schade
 • Je handtekening

Hoe verloopt de procedure? 

 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw verzoek. Meer over behandeltermijnen lees je in onze servicenormen.
 • Vervolgens ontvang je een brief met uitleg over het vervolg van de procedure.
 • Houd er rekening mee dat de afhandeling van jouw verzoek om nadeelcompensatie een aantal maanden tijd kost.
 • Jouw verzoek om nadeelcompensatie wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur
 • Deze adviseur brengt een advies uit aan het dagelijks bestuur.
 • Het dagelijks bestuur beslist onder andere aan de hand van dit advies vervolgens over jouw verzoek om nadeelcompensatie.

Niet eens met het besluit? 

Wijst het waterschap jouw verzoek om nadeelcompensatie af en ben je het hier niet meer eens? Dan kun je binnen zes weken na de datum van jouw beslissing bezwaar maken. Gebruik hiervoor het formulier bezwaar maken.

Wil je meer weten? 

Weet je niet of je een verzoek nadeelcompensatie of schadeclaim moet indienen? Neem dan even contact met ons op.

Heb je gevonden wat je zocht?