We hebben een nieuwe website! Waterschap Noorderzijlvest presenteert zich vanaf vandaag online in een fonkelnieuwe en moderne jas. 

Onze nieuwe website biedt snel toegankelijke informatie. Onderwerpen die vaak gezocht worden staan in één oogopslag op de homepage. Het werk van het waterschap presenteren we in vier thema’s:

  • Veilig leven met water;
  • Schoon en gezond water;
  • Gezuiverd water;
  • Voldoende water in elk seizoen.

Een snel veranderend klimaat speelt een belangrijke rol in ons werk. Daar is natuurlijk aandacht voor op de nieuwe site.

Begrijpelijke informatie

We streven naar het aanbieden van informatie op het ‘B1’ taalniveau. Dat helpt veel mensen om informatie goed te begrijpen. We gebruiken daarom korte zinnen en eenvoudige woorden.

Bedankt voor het meedenken

We stelden steeds de vraag welke informatie de bezoeker nodig heeft.

  • We vroegen inwoners, ondernemers, ons eigen bestuur en medewerkers om ons daarbij te helpen. Dat gaf veel inzicht in hoe bezoekers zoeken op een website en waar ze informatie denken te vinden.

Iedereen die ons daarbij heeft geholpen: Bedankt!