Altijd op de hoogte zijn van het nieuws van het waterschap? Je kunt je aanmelden of afmelden voor verschillende nieuwsbrieven.

Ben je op zoek naar een nieuwsbrief?

Aanmelden of afmelden

Je kunt je aanmelden of afmelden voor verschillende nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief Aanpak 17 Bruggen 2019-2023

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Programmering Bruggen. Het doel van dit programma is de bruggen versneld in goede, veilige staat te brengen. Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging. Op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

Nieuwsbrief Boerderij en Water

Boerderij en Water is een nieuwsbrief van Waterschap Noorderzijlvest over onderwerpen waar agrarische ondernemers en het waterschap elkaar ontmoeten.

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Dit een gezamenlijke nieuwsbrief van partners binnen dit project.

Nieuwsbrief Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard

Het waterschap gaat langdurig metingen verrichten naar het effect van waterstanden, golven en wind in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied.

Nieuwsbrief Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de dijken en kades in Zoutkamp. Dit is nodig om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen bieden. De nieuwsbrief houdt je op de hoogte van dit project.

  • Aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief Nieuwe Waterwerken Zoutkamp kan door een e-mail te sturen naar gemalen@noorderzijlvest.nl.

Nieuwsbrief Optimalisatie De Onlanden

Optimalisatie De Onlanden is een nieuwsbrief van Waterschap Noorderzijlvest over het optimaliseren van waterberging De Onlanden in aanpassing op klimaatverandering.

Nieuwsbrief Paterswoldsemeer

Wil je op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het Paterswoldsemeer? Je kunt je aanmelden voor de volgende nieuwsbrieven:

Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer is een nieuwsbrief van Waterschap Noorderzijlvest over de behaalde stappen om de waterkwaliteit van het meer te verbeteren.

Meer in Balans

Meer in Balans is een nieuwsbrief van Provincie Groningen/Prolander, Meerschap en Waterschap Noorderzijlvest over de ontwikkelingen rondom het Paterswoldsemeer.

Nieuwsbrief Rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerkwartier

In 2024 wordt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken in gebruik genomen. Deze nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen dit project.

Nieuwsbrief Sluis Schouwerzijl

Om het water in extreme situaties vast te houden of af te voeren, gaat het waterschap in Schouwerzijl een afsluitvoorziening aanbrengen in de sluis. Daarnaast zal het de sluis renoveren en de Schouwerzijlsterbrug herstellen. Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de voortgang.

  • Aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief over de sluis Schouwerzijl kan door een e-mail te sturen naar gemalen@noorderzijlvest.nl.

Nieuwsbrief Zuiveringsslib Garmerwolde

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde wordt afvalwater gezuiverd. Na zuivering blijft zuiveringsslib als restproduct over. Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2021 laten onderzoeken hoe de overslag en de afvoer van dit zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd. Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de voortgang.

Heb je gevonden wat je zocht?