Op donderdag 23 februari is een overeenkomst getekend voor het onderhouden van visstekken aan de Kolonievaart in Veenhuizen.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst spreken HSV Veenhuizen, Sportvisserij Groningen Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest af dat het waterschap éénmaal per jaar het eerste onderhoud verricht aan de visstekken, plekken waar je met beperkt vistuig, bijvoorbeeld een hengel, mag vissen. De visstekken worden vooraf met vrijwilligers van HSV Veenhuizen en een uitvoerder of ecoloog geselecteerd. Na het eerste onderhoud zullen vrijwilligers van HSV Veenhuizen de visstekken voor het visseizoen blijven onderhouden. Hierdoor kan er gedurende het hele jaar gevist worden aan de Kolonievaart.

De ondertekening is gedaan door Jeroen Niezen, dagelijks bestuurslid bij Waterschap Noorderzijlvest, Foppe Bergsma voorzitter HSV Veenhuizen en Henk Mensinga, directeur Sportvisserij Groningen Drenthe.

Samenwerking

Door het aanleggen van de visstekken zijn er voor de recreatievissers meer mogelijkheden om de hobby uit te oefenen en kan er het hele jaar worden gevist aan de Kolonievaart in Veenhuizen. Sportvisserij Groningen Drenthe is een belangrijke samenwerkingspartner voor het waterschap. Als waterschap hebben we de visrechten volledig verhuurd aan Sportvisserij Groningen Drenthe en regelen zijn daarmee alles rondom de sportvisserij. Daarnaast helpen de sportvissers het waterschap bij bijvoorbeeld de monitoring van de visstand voor de Kaderrichtlijn Water.

Overeenkomst onderhoud visstekken ondertekend door Foppe Bergsma, Jeroen Niezen en Henk Mensinga
Op de foto van links naar rechts: Foppe Bergsma, voorzitter HSV Veenhuizen, Jeroen Niezen, dagelijks bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest, en Henk Mensinga, directeur Sportvisserij Groningen Drenthe.