We onderhouden dijken en kades zodat ze sterk genoeg blijven om water tegen te houden. We toetsen elke zes jaar of de dijken en kades nog sterk genoeg zijn. Zo weten we op tijd welke stukken we moeten aanpakken.
We zijn verantwoordelijk voor de 70 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersoog en Delfzijl. Achter de kust liggen veel rivieren, maren, diepen, sloten en kanalen. Langs al dat water ligt ook 450 kilometer dijken en kades. Daar zorgen we samen met eigenaren en terreinbeheerders voor.

Bij het plannen van het onderhoud aan onze dijken en kades kijken we vooral naar:

  • Water waarin boten varen. Door stroming en golfslag van boten slijten de dijken en kades. 
  • Plekken waar de invloed van gaswinning merkbaar is. Door gaswinning daalt de bodem. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte en sterkte van dijken en kades. 
  • Dijken en kades waarop mensen en dieren lopen.

Particuliere eigenaren

Het waterschap is niet de enige eigenaar van dijken en kades. Sommige delen ervan zijn eigendom van particulieren.Bijvoorbeeld als iemand langs een dijk woont. Of als er een beek met een dam in een weiland ligt.

Particuliere eigenaren zorgen ervoor dat er geen gebouwen, schuttingen, losse spullen of auto's op de dijken staan.Bomen en struiken horen niet op dijken thuis. Wortelgroei kan de stabiliteit verminderen. Van eigenaren verwacht het waterschap ook dat er gemaaid wordt en kale plekken opnieuw worden ingezaaid. Eventuele beschoeiing van hout of beton wordt ook door de eigenaar onderhouden. Een beschoeiing zorgt ervoor dat de waterkant niet inzakt.

Jaarlijkse kadeschouw in maart

Het waterschap controleert of particulieren deze dijken en kades goed onderhouden. Dat doen we elk jaar in maart met een kadeschouw. Als een dijk of kade niet goed is onderhouden, spreken we af dat dat alsnog gebeurt. We spreken dan ook een tweede controle af.

  • Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan dijken en kades die veroorzaakt is door derden. 
  • Als je zelf scheuren in de dijk ziet, neem dan contact op met het waterschap.

Contact

Grote klussen aan zeedijken

Omdat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, moeten onze zeedijken aan nieuwe normen voldoen. Daarom is de afgelopen jaren de dijk Eemshaven-Delfzijl versterkt. Deze dijk voldoet nu weer aan de norm. Voor de komende jaren staat nog zo'n omvangrijke versterking van een zeedijk op de agenda: de versterking van de dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat.

Versterking dijk Lauwersmeer-Vierhuizergat

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen.

Lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?