Op 25 mei organiseert Waterschap Noorderzijlvest van 10.00 – 17.00 uur een open dag voor inwoners en andere geïnteresseerden, van jong tot oud. Als locatie is gekozen voor de R.J. Cleveringsluizen en de haven van Lauwersoog.

Belang van vrij stromende rivieren

Centraal staat de migratie van vissen in onze beken, rivieren en kanalen. Een onderwerp dat bij Waterschap Noorderzijlvest hoog op de agenda staat. Aanleiding is Wereld Vismigratie Dag, die op 25 mei voor de vijfde keer plaatsvindt. Over de hele wereld worden op deze dag evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van vrij stromende rivieren voor trekvissen.

Uniek kijkje in de R.J. Cleveringsluizen

De sluizen in Lauwersoog vormen voor vissen vanaf zee de toegangspoort tot Noord-Nederland. Door de hele haven zijn activiteiten georganiseerd. Zo kunnen bezoekers een uniek kijkje nemen in een van de immense spuikokers onder de R.J. Cleveringsluizen.

Op de foto met je favoriete vis

Verderop in de haven vertelt filmmaker Arthur de Bruin over zijn prijswinnende documentaire ‘Nederland Onder Water’. Ook kunnen deelnemers verschillende soorten migrerende vissen in de ogen kijken. En op de foto gaan met hun favoriete vis (op ware grootte). Visexperts vertellen over het belang van het Lauwersmeer als natuurgebied.

Boottocht

Vanuit de haven in Lauwersoog organiseert ’t Ailand een bootexcursie, waarbij op de Waddenzee en het Lauwersmeer gevist wordt op plankton.

Praktische informatie

  • Voor de jeugd is er een speciale kinderhoek ingericht met leuke opdrachten.
  • Verplaatsen in de haven kan te voet, per pendelbus of met de boot.
  • Toegang is gratis. 

Samenwerkingspartners

De open dag van Waterschap Noorderzijlvest wordt georganiseerd in samenwerking met een aantal partners: Hogeschool Van Hall Larenstein, Universiteit Wageningen, Sportvisserij Nederland, Stichting Geïntegreerde Visserij (Waddenloods), Werelderfgoedcentrum, Vissen voor Verbinding, Ruim Baan voor Vissen 2 en het Waddenfonds.