Het gehalte PFAS in zwemwateren in de provincie Groningen is laag. Dat blijkt uit controles die wij samen met waterschappen Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân onlangs uitvoerden. Daarmee kunnen liefhebbers veilig blijven zwemmen in de aangewezen zwemplassen.

Monsters genomen zwemwaterlocaties

Er zijn de afgelopen weken op negen locaties in de provincie Groningen monsters genomen van het zwemwater. Onder andere het Stadsstrand Groningen, het Paterswoldsemeer en het Oldambtmeer zijn onderzocht. De monsters zijn in het laboratorium onderzocht op PFAS en eventuele gezondheidsrisico's.

Ver onder richtlijnen RIVM

Uit de resultaten blijkt dat de concentratie PFAS voor alle onderzochte zwemlocaties ver onder de richtlijnen van het RIVM ligt. Volgens deze richtlijnen mag er maximaal 280 nanogram PEQ (verzamelnaam voor meerdere soorten PFAS) per liter in het zwemwater voorkomen. De waarden die in Groningen werden gevonden lagen tussen de 0 en 37 nanogram. Er zijn daarmee geen risico's voor de gezondheid van zwemmers.

Schoon en veilig zwemwater

Het zwemseizoen voor het zwemmen in zwemplassen loopt van 1 mei tot en met 1 oktober. De waterschappen en de provincie Groningen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit van zwemplassen. Tijdens het zwemseizoen controleren de waterschappen wekelijks het zwemwater. Zij onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Als de kwaliteit van het zwemwater onvoldoende is, geeft de provincie een negatief zwemadvies af. 

Actuele informatie zwemwater

Op zwemwater.nl staat de actuele informatie over de waterkwaliteit van de Groningse zwemwateren en eventuele waarschuwingen.