De afgelopen dagen is door een depressie veel neerslag in ons werkgebied gevallen. De hoge waterstanden leiden lokaal tot wateroverlast. De piek is afgelopen nacht bereikt. De waterstanden dalen op de meeste plaatsen inmiddels. Onze gemalen draaien op maximale capaciteit om het teveel aan water af te voeren naar zee. 

Hoge waterstanden leiden lokaal tot overlast

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode is de bodem verzadigd. Afgelopen nacht was op veel plekken in ons gebied een piek in de waterstand. De hoge waterstanden leiden lokaal tot wateroverlast. Onze gemalen worden volop ingezet om het water waar nodig af te voeren. Dit kan enige tijd duren. Ook vanwege de afvoer van water uit het Drentse deel van ons gebied. Dit stroomt via De Onlanden en het Leekstermeer af naar het Lauwersmeer. Waar mogelijk verdelen we het water over onze gehele boezem zodat kwetsbare plekken worden beschermd. Ook het overloopgebied de Lettelberterpetten en Lettelberterbergboezem bij het Leekstermeer is ingezet om het teveel aan water tijdelijk op te vangen.


Zandzakken zijn geplaatst waar nodig

Daar waar nodig zorgen we voor extra bescherming om de overlast te beperken. Bij de camping aan het Leekstermeer is dit noodzakelijk en worden extra zandzakken geplaatst omdat het peil op dit meer nog iets is toegenomen. Om de waterstand niet verder te laten stijgen, houden we tijdelijk een hoger peil op bepaalde plaatsen aan. Daarmee vertragen we de aanvoer van water naar het  Leekstermeer en kan het gemaal De Waterwolf het teveel aan water in het meer goed afvoeren. Dat is ook de reden waarom we de klep bij Schouwerzijl gisteren hebben gesloten. Op die manier ontlasten we de aanvoer vanuit het noordelijke gedeelte naar De Waterwolf. En is er meer ruimte om het water vanuit Drenthe en het Westerkwartier af te voeren naar De Waterwolf. Het water vanuit het noordelijke gedeelte wordt afgevoerd via gemaal HD Louwes. 


Hoornse Dijk deels ontgraven door gaslek

De teen van de Hoornse dijk nabij de Hoornseplas is deels ontgraven in verband met een gaslek. Deze is opgespoord en gerepareerd door de betrokken instanties. We houden de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten. De dijk is inmiddels hersteld. 


Verwachting voor de komende dagen

Vrijdag volgt nog een dag met neerslag. Daarna is droger weer op komst. Met goede spuimomenten op zee in het vooruitzicht, dalen de waterstanden naar verwachting verder . Dit kan, mede door de afvoer van water uit Drenthe, nog enige tijd duren. Op sommige plekken blijft de waterstand mogelijk nog gelijk voordat de daling echt ingezet wordt. Onze collega’s blijven inspecties aan dijken en keringen uitvoeren en we blijven extra alert. Inzet van waterbergingen is niet noodzakelijk, aangezien de waterveiligheid niet in het geding is.